Reprezentacja piłkarska Holandii przedstawiła bardzo dobrą dyspozycję!