KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Marcin Ociepa, przewodniczący rady miasta oraz wiceprezes Polski Razem Jarosława Gowina na łamach Gazety Wyborczej raczył odnieść się negatywnie do obywatelskiego projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie nadania Jackowi Kurskiemu statusu persona non grata w Opolu: „Uchwała ta nie ma nic wspólnego z dobrym wizerunkiem Opola, które jest miastem otwartym i przyjaznym. Chęć nadania komuś negatywnego statusu tylko dlatego, że jest z innej opcji politycznej, nie ma nic wspólnego z demokracją. To sprawia, że ten projekt jest w istocie niedemokratyczny (…) Ubolewam nad tym, że do takiego celu wykorzystano narzędzie partycypacji społecznej, jakim jest możliwość przedstawiania obywatelskich projektów uchwał".

W Opolu odbędą się uroczystości upamiętniające 37 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. To wówczas powstał wielomilionowy ruch społeczny „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele - dziś odsądzanym od czci i wiary, opluwanym, ściganym przez prokuraturę, nękanym przez dzisiejszą władzę.

kod logoSzanowni Państwo,
Odbieram od Państwa w ostatnim czasie e-maile oraz telefony z pytaniami o manifestacje, o możliwość wyjazdu na protesty do innych miast, jak chociażby na jutrzejszy pod Sejm do stolicy. Państwa głosy są pełne zatroskania i niepokoju; często przepełnione bezradnością i oczekiwaniem, że sprawy w kraju same ułożą się dobrze, że zaistniałemu pospolitemu upadkowi przestrzeni publicznej w wymiarze politycznym zapobiegnie ktoś, w tym także „magiczny” KOD.

Minister Mariusz łaskaw był przypomnieć definicję "zamachu stanu". Z błaszczakowego umysłu, poprzez usta, wydobyły się słowa "PRZEJĘCIE WŁADZY". Niestety, jak to się modnie mawia, Mariusz, niczym poseł Suski, „nie ogarnął” istoty... Bo właśnie o to przejęcie chodzi. Władzy SĄDOWNICZEJ, Mariuszu.

Tak, ona nie jest władzą POLITYCZNĄ, która faktycznie należy do PiSu. Składają się na nią, w naszym systemie, władza USTAWODAWCZA (tu pojęcie "SUWEREN" - żeby zbytnio Mariuszowi nie utrudniać) i WYKONAWCZA (na przykład minister Mariusz).

Wszystkie te trzy władze składają się na tę JEDNĄ, WŁAŚCIWĄ WŁADZĘ, która sprawowana jest w naszym kraju.

Rozdział XVII Kodeksu Karnego
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony