KOD im. Władysława Bartoszewskiego

We wszystkich ugruntowanych demokracjach Konstytucja, prawo karne itp. są podstawą „państwa prawa”. Przestrzeganie norm prawnych i Konstytucji gwarantuje prawa człowieka, zapewnia bezpieczeństwo zdrowia i życia, a także majątku. Wydawało się, iż ćwierć wieku demokracji w „wolnej Polsce” dało nam gwarancję bezpiecznego życia w „państwie prawa”. Niestety od początku bieżącej kadencji Rządu oraz Prezydenta podejmowane są decyzje oraz uchwalane Ustawy będące wyraźnie w sprzeczności z zasadami prawa i Konstytucji. Prezydent ułaskawia polityka partii rządzącej, przeciwko któremu sąd nie wydał jeszcze prawomocnego wyroku, nie respektuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, akceptuje wszelkie niekonstytucyjne Uchwały przygotowane przez większość parlamentarną.

Podważa w ten sposób gwarantowany Konstytucją trójpodział władzy. Partia rządząca przygotowuje Ustawy pozwalające na pełną inwigilację obywateli, pozbawiającą Polaków ich konstytucyjnie zagwarantowanych praw. Władza praktycznie likwiduje służbę cywilną, aby móc obsadzać wszystkie stanowiska „zaufanymi ludźmi”. Zniesiono konkursy na stanowiska, które wymagały od kandydatów odpowiednich uprawnień, wykształcenia czy też stażu pracy. Najważniejsze, aby każde stanowisko w Administracji Państwowej, Urzędach Państwowych, czy też Spółkach Skarbu Państwa obsadzić „swoimi ludźmi” zgodnie z zasadą „mierny, bierny ale wierny”.

Oczywiście wytłumaczenie jest zawsze takie samo – poprzednia koalicja rządząca robiła to samo: ustawiała konkursy na stanowiska (więc zlikwidujmy konkursy), szerzył się nepotyzm – w związku z tym czemu my nie mamy robić tego samego. Jest to rozumowanie na poziomie przedszkolaka, który tłumaczy się, iż kolega pierwszy go uderzył, w związku z tym musiałem mu oddać jeszcze mocniej. Działania takie powodują, iż na eksponowane stanowiska powoływane są osoby, które są „kłamcami lustracyjnymi”, „w stosunku do których prowadzone są postępowania Prokuratury” i w efekcie po krótki czasie są odwoływane ze stanowiska lub same składają rezygnację. Pokazuje to jak krótka jest ławka kadr obecnej władzy.

Wszelkim próbom merytorycznej dyskusji na temat działań Rządu i Parlamentu (zarówno w Polsce jak i za granicą) towarzyszy reakcja typowa dla przestępców – „pójcie w zaparte” – „My nie robimy nic niezgodnego z Konstytucją”, „Nie musimy przestrzegać orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ robimy wszystko zgodnie z wolą Narodu”, „W Polsce demokracja nie jest zagrożona”. Nawet gdy opozycja i media zwracają uwagę na fakt, iż obecna władza łamie swoje obietnice wyborcze, reakcja jest zawsze taka sama – „My nic takiego nie powiedzieliśmy” (w domyśle – „i co nam zrobicie?”).

Szczytem hipokryzji jest projekt zmian w Konstytucji przygotowany przez KUKIZ’15. Pod płaszczykiem znalezienia rozwiązania na patową sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym zaproponowano wprowadzenie do Konstytucji zmian pozwalających zatwierdzić w świetle prawa wszelkie niezgodne z Konstytucją działania PIS. Jednocześnie proponuje się w terminie 60 dni od wejścia w życie zmian odwołanie wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołanie całego składu sędziów od nowa. W praktyce wybór sędziów większości 2/3 głosów powoduje, iż przy obecnym podziale mandatów w Sejmie wybór taki może nie dojść do skutku. Spowoduje to całkowity paraliż Trybunału i pozwoli uchwalać Ustawy, których zgodności z Konstytucją nikt nie będzie weryfikował. Propozycja zmian w Konstytucji zgłoszona została w momencie gdy czekamy na opinię Komisji Weneckiej i wygląda na próbę znalezienie szybkiego wyjścia z sytuacji na wypadek gdyby Komisja Wenecka stwierdziła, iż działania władz są jednak niezgodne z Konstytucją i zasugerowała anulowanie bezprawnych Uchwał Sejmu. Stąd też nasuwa się myśl, iż działania takie mają na celu zmienienie prawa tak, aby nie było podstaw do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności prawnej czy też konstytucyjnej.

Dariusz Suszanowicz

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony