KOD im. Władysława Bartoszewskiego

W trakcie kampanii wyborczej PIS, a w szczególności Beata Szydło, głosili hasło – „Polska w ruinie”. Twierdzili, iż przez 8 lat rządów koalicja PO-PSL doprowadziła Polskę do ruiny. Zależnie od osobistych, subiektywnych odczuć były osoby zgadzające się w tym stwierdzeniem. Jednak aby móc bezstronnie ocenić sytuację gospodarczą Polski w latach 2007-2015 trzeba przeanalizować kilka danych liczbowych: wartość eksportu wzrosła z 386,6 do 682,4 mld zł, bezrobocie spadło z 11,2 do 9,6%, płaca minimalna wzrosła z 936 do 1750 zł, przeciętna płaca wzrosła z 2691 do 3783 zł, a Produkt Krajowy Brutto wzrósł z 53,8 do 70% średniej wartości PKB w Unii Europejskiej.

Pamiętać należy jednocześnie, iż w 2008 roku miał miejsce globalny kryzys gospodarczy. Oczywiście w w/w okresie wzrosła wartość długu publicznego i jak twierdzą niektórzy – to dzięki zwiększeniu zadłużenia udało się Polsce utrzymać wzrost PKB w latach rządów PO-PSL. Nie należy patrzyć na dług publiczny jedynie kwotowo, bowiem dług publiczny w stosunku do PKB w 2015 roku wynosił 47,4%, czyli prawie tyle samo ile w 2003 czy w 2008 roku. Rozwoju większości miast i wsi, a także infrastruktury transportowej w Polsce w stosunku do roku 2007 nie sposób nie zauważyć, czyli jednak nie przejedliśmy pieniędzy z kredytów jak miało to miejsce za czasów Gierka.

W takiej sytuacji, którą trudno określić jako „kraj w ruinie”, swoje rządy rozpoczyna PIS. Prowadząc demontaż „państwa prawa” w ciągu 100 dni swoich rządów:

• zwiększył wartość deficytu budżetowego planowanego na 2015 rok,

• doprowadził do wzrostu bezrobocia z 9,6 do 10,1%,

• aby móc sfinansować obietnice wyborcze rząd sprzedał dodatkowe obligacje publiczne, zadłużając kraj na kolejne 20 mld zł,

• decyzjami politycznymi spowodował, iż w styczniu Agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła rating polskiego długu w walucie obcej, dodając iż długoterminowa perspektywa jest negatywna. Doprowadziło to do poważnego osłabienia złotego i dużych spadków na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na przeciętnym obywatelu informacja taka nie robi wrażenia, ale należy podkreślić, iż spowoduje to zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego Polski, podniesienie rat kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich, czy w końcu wzrost cen wszystkich towarów sprowadzanych z zagranicy.

Działania obecnego Rządu i większości parlamentarnej oraz osłabienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej odstraszają nie tylko potencjalnych inwestorów, ale również powodują decyzję o wycofaniu z polskiego rynku niektórych już obecnych w Polsce globalnych inwestorów m.in. z branży finansowej. Jednocześnie Rząd podejmuje decyzje mocno obciążające finanse publiczne:

• wprowadzenie programu 500+,

• przywrócenie wcześniejszego wieku przechodzenia na emeryturę,

• likwidacja obowiązku szkolnego dla 6-latków (na pozór nie związana z gospodarką, ale jednak powodująca rozpoczęcie aktywności zawodowej młodych ludzi o rok później),

• darmowe leki dla osób po 75 roku życia,

W swoich planach PIS przewiduje również rozwój gospodarki opartej na węglu, co oczywiście wymusi ogromne nakłady finansowe na nierentowne górnictwo, w którym pracownicy mają duże przywileje płacowe. Wydatki te mają być sfinansowane przez dodatkowe obciążenia podatkowe m.in. banków, instytucji finansowych oraz sklepów. Jak łatwo się domyślić podatki te zostaną zapłacone z portfeli wszystkich obywateli Polski. Jednak i tak nie wystarczy to na pokrycie kosztów wszystkich wymienionych powyżej decyzji Rządu. Dlatego należy się spodziewać coraz większego deficytu budżetowego i coraz słabiej rozwijającej się gospodarki. W trakcie 4 lat kadencji działania takie mogą doprowadzić do „ruiny” nawet największą potęgę gospodarczą, a co dopiero gospodarkę Polski.

Dariusz Suszanowicz

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony