KOD im. Władysława Bartoszewskiego

kod logo30 lipca 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ponownie, łamiąc obietnice z kampanii wyborczej, zachował się jak notariusz rządu PiS. Działając na zlecenie środowiska politycznego, udowodnił, że nie zważa na Konstytucję, praworządność i interes Polski. Pełniąc obowiązki prezydenta Polski wypowiedział nieformalną wojnę: Konstytucji, Polakom, Unii Europejskiej, Radzie Europy i Komisji Weneckiej oraz Stanom Zjednoczonym.

KOD Region OpolskiJako Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie opolskim, otwieram procedurę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu Opolskiego Oddziału Regionalnego KOD.

Faktyczne sparaliżowanie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jakie ma miejsce od stu dni, a które jest wynikiem działań obozu rządzącego, stanowi – naszym zdaniem – bardzo poważne zagrożenie dla ładu demokratycznego, przestrzegania praw człowieka oraz zasad praworządności. Sytuacja ta w dłuższej mierze skutkować może powstaniem swoistego „dualizmu prawnego”, który będzie miał bardzo zły wpływ na sytuację każdego z nas, obywateli RP.

Koordynatorzy regionalni Komitetu Obrony Demokracji do wiceministra sprawiedliwości, Pana Patryka Jakiego, w nawiązaniu do jego wywiadu udzielonego Pani Monice Olejnik w dniu 25.01.2016r. w programie „Gość Radia ZET”.

kod logo

Grupa Organizacyjna                                                               Opole, 27 stycznia 2016r.
Komitetu Obrony Demokracji
Region Opolski


                                                                         Szanowny Pan
                                                                         Patryk Jaki
                                                                        Wiceminister Sprawiedliwości

OŚWIADCZENIE

Grupa Organizacyjna Komitetu Obrony Demokracji, Region Opolski niniejszym stanowczo protestuje w związku z upowszechnianiem przez Pana Ministra niezgodnych z prawdą stwierdzeń, które sformułował Pan w wywiadzie udzielonym w porannej audycji „Gość Radia Zet”, w dniu 25 stycznia 2016r. Stwierdzenia te godzą bowiem w nasze dobra osobiste, a w szczególności w dobre imię każdego z nas.

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:
wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony