KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Faktyczne sparaliżowanie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jakie ma miejsce od stu dni, a które jest wynikiem działań obozu rządzącego, stanowi – naszym zdaniem – bardzo poważne zagrożenie dla ładu demokratycznego, przestrzegania praw człowieka oraz zasad praworządności. Sytuacja ta w dłuższej mierze skutkować może powstaniem swoistego „dualizmu prawnego”, który będzie miał bardzo zły wpływ na sytuację każdego z nas, obywateli RP.

Koordynatorzy regionalni Komitetu Obrony Demokracji do wiceministra sprawiedliwości, Pana Patryka Jakiego, w nawiązaniu do jego wywiadu udzielonego Pani Monice Olejnik w dniu 25.01.2016r. w programie „Gość Radia ZET”.

kod logo

Grupa Organizacyjna                                                               Opole, 27 stycznia 2016r.
Komitetu Obrony Demokracji
Region Opolski


                                                                         Szanowny Pan
                                                                         Patryk Jaki
                                                                        Wiceminister Sprawiedliwości

OŚWIADCZENIE

Grupa Organizacyjna Komitetu Obrony Demokracji, Region Opolski niniejszym stanowczo protestuje w związku z upowszechnianiem przez Pana Ministra niezgodnych z prawdą stwierdzeń, które sformułował Pan w wywiadzie udzielonym w porannej audycji „Gość Radia Zet”, w dniu 25 stycznia 2016r. Stwierdzenia te godzą bowiem w nasze dobra osobiste, a w szczególności w dobre imię każdego z nas.

Opolski Region Komitetu Obrony Demokracji serdecznie dziękuje Panu Romanowi Kirsteinowi za wsparcie organizowanej przez nas manifestacji „W obronie Twojej wolności”, która odbyła się 23 stycznia 2016r. w Opolu.

Kolejny raz nasze działania wspierają wybitne autorytety i kolejny raz czujemy, że obrona demokracji oraz walka o zachowanie praworządności w naszym wspólnym kraju mają głęboki sens. Dlatego napełnieni nadzieją nie zaprzestajemy walki o naszą wymarzoną Polskę – wolną, praworządną i europejską!

Komitet Obrony Demokracji
Region Opolski

                                                                                        Sz. P. Prof. Dorota Simonides

PODZIĘKOWANIE

Region Opolski Komitetu Obrony Demokracji pragnie złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie manifestcji „W obronie wolnych mediów”, która odbyła się w Opolu 9 stycznia 2016. To dla nas bardzo ważne i jest nam niezmiernie miło, że popierają nas takie autorytety, jak Pani. Obrona demokracji oraz walka o zachowanie praworządności w naszym wspólnym kraju nabiera jeszcze większego sensu, kiedy wiemy, że nie jesteśmy w tym osamotnieni.

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:
wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony