KOD im. Władysława Bartoszewskiego

kod logoW trosce o los naszej Ojczyzny, zaniepokojeni łamaniem podstawowych praw obywatelskich, brakiem poszanowania i respektowania prawa, postępującym demontażem trójpodziału władzy, mając na względzie, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej najwyższym aktem prawnym - My, członkowie i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji żądamy:

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
dr Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie!

Polska jest naszym wspólnym domem, Ojczyzną, z której chcemy być dumni i za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Sprawując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej z pewnością odczuwa Pan, jak ogromna odpowiedzialność na Panu spoczywa. Ustrój naszego państwa wytyczają przepisy Konstytucji, która stanowi o podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Konstytucja stanowi również o udziale społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Pełna odrębność sądów od wpływów jakiejkolwiek rządzącej partii jest warunkiem zachowania Wolności, o którą walczyły pokolenia Polaków. Właśnie dlatego zagwarantowanie odrębności sądów od pozostałych władz było jednym z postulatów „Solidarności”. Z drugiej strony sądy muszą być sprawne, transparentne, nowoczesne i otwarte na udział społeczeństwa. Zaniedbanie tych sfer przez rządzących w ostatnich ponad dwudziestu latach jest źródłem obecnego kryzysu.

Sądy są dla obywateli, nie dla polityków.

W związku z inicjatywą ustawodawczą pt. "Ratujmy kobiety" i w odpowiedzi na oczekiwanie osób ją propagujących, Zarząd opolskiego KOD przedkłada do zapoznania się projekt ustawy i na tej podstawie zachęca do podjęcia, zgodnie z własnym sumieniem, decyzji o poparciu projektu (lub nie) i ewentualnego, osobistego włączenia się w prace zmierzające do jego uchwalenia.

Uważamy, że każdy członek i sympatyk KOD samodzielnie musi rozstrzygnąć swój stosunek do tego projektu. Lub też brak poglądu na tę sprawę.

Projekt ustawy (wraz z uzasadnieniem Projektodawców) poniżej w załączeniu:
Projekt ustawy Ratujmy Kobiety wraz z uzasadnieniem.

W dniu dzisiejszym pod KPRM, gdzie Komitet Obrony Demokracji od 474 dni prowadzi protest przeciwko niepublikowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, miała miejsce bardzo nieprzyjemna i niebezpieczna prowokacja: doszło do słownego ataku na dyżurujących Koderów oraz kradzieży flag.

kod logoListy z podziękowaniami za odważną obywatelską postawę przekazał Zarząd Główny KOD uczniom warszawskiego liceum, którzy niedawno woleli zrezygnować z udziału w Turnieju Debat Historycznych IPN w Sejmie, niż dać się ocenzurować i zdjąć znaczki, jakie mieli przypięte do ubrań. Osobny list zarząd skierował także do dyrekcji ich szkoły.
„Zarząd Główny KOD jest przekonany, iż swoją odważną i bezkompromisową postawą udowodniliście, że prawdziwym obywatelem naszej wspólnej ojczyzny można być w każdym wieku, także wtedy, gdy nie ma się jeszcze praw wyborczych. Wasze zachowanie jest wzorem i inspiracją dla wszystkich mieszkańców naszego kraju” – głosi kodowskie podziękowanie dla każdego z trójki uczniów.

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:niepodlegla europejska

deklaracja opolska logo


wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony