KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Władysław BartoszewskiZ dużym zaniepokojeniem obserwujemy trwający od kilku miesięcy konflikt społeczny związany z przesunięciem granic Opola. Opolszczyzna, to pod wieloma względami region wyjątkowy. Jednym z elementów świadczących o tej wyjątkowości jest jego wielokulturowość i wieloetniczność.

Ruch KOD powstał w listopadzie 2015 roku, by bronić przestrzegania w Polsce prawa i porządku konstytucyjnego. Równie ważne jest dla nas stosowanie się do wewnętrznych procedur. W ostatnich tygodniach pojawiło się szereg pytań od naszych członków, dotyczących procedur związanych z organizacją Regionalnych Walnych Zgromadzeń Członków oraz stanu prawnego statutu stowarzyszenia. Skłoniło nas to do pogłębionej dyskusji z uznanymi prawnikami, specjalizującymi się w prawie stowarzyszeń, na gruncie której wyłoniły się uzasadnione wątpliwości, dotyczące naszych wewnętrznych procedur wyborczych.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wszelkim zachowaniom, które godzą w samą istotę niezawisłości sędziowskiej. Za skrajny przykład takiego właśnie działania uznajemy stanowisko, jakie zwerbalizował wczoraj Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, występując na sali sądowej w roli pozwanego. Słowa strony tego postępowania, jaką jest Patryk Jaki, były równie niebezpieczne, co skandaliczne.

 

KODKomitet Obrony Demokracji jest pokojowym ruchem, dla którego każda forma przemocy fizycznej jest niedopuszczalna. Wydarzenia, które miały miejsce pod Bazyliką Mariacką w Gdańsku, gdzie podczas uroczystej mszy żałobnej w intencji Danuty Siedzikówny "Inki" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" poturbowani zostali przedstawiciele KOD-u, utwierdzają nas w przekonaniu, że Polska przestaje być państwem prawa.

kod opolskiePodajemy do wiadomości listę kandydatów do Zarządu Regionalnego Komitetu Obrony Demokracji - Region Opolski. Regionalne Walne Zebranie członków KOD Opolskie odbędzie się 04.09.2016 roku w Centrum Rozrywki Kubatura (Opole, ul. Oleska 102), o godz. 14.00.

 

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony