KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Jego Ekscelencja Wasyl Zwarycz
charge d'affairs ambasady Ukrainy w Polsce

Warszawa, 11 listopada 2016 r.

Szanowny Panie Ministrze,

Pragniemy na Pana ręce przekazać całemu narodowi Ukrainy wyrazy oburzenia i potępienia wobec aktu wandalizmu, jaki zdarzył się 11 listopada w Warszawie. Znieważanie narodowych symboli jest sprzeczne z polską tradycją. Spalenie ukraińskiej flagi podczas Marszu Niepodległości zorganizowanego przez środowiska nacjonalistyczne w Polsce jest tym bardziej bolesne i oburzające, że znieważono symbol państwa szczególnie nam bliskiego.

Niepodległa, silna, demokratyczna Ukraina, a także bliskie więzi łączące nasze kraje, to najlepsza gwarancja suwerenności i bezpieczeństwa Polski. Sianie niechęci między naszymi narodami zawsze służyło i służy obcym interesom. Niedawno obchodziliśmy dwudziestą piątą rocznicę niepodległości Ukrainy. Polska była pierwszym krajem, który niepodległość tę uznał. To właśnie ta decyzja i budowane później liczne więzi między naszymi krajami i narodami były prawdziwym wyrazem patriotyzmu polskiego.

W imieniu Komitetu Obrony Demokracji

Magdalena Filiks
Małgorzata Lech-Krawczyk
Piotr Chabora
Mateusz Kijowski
Krzysztof Król
Jarosław Marciniak
Radomir Szumełda

kod logoKoderki i Koderzy, od kilkunastu godzin działa już nowy system przyjmowania członków. Przed chwilą ruszyła strona umożliwiająca składanie deklaracji przez serwis www.
http://www.ruchkod.pl/dolacz-do-kod/
http://www.ruchkod.pl/deklaracja-czlonkowska-kod-online/
Po kilku miesiącach od rejestracji Stowarzyszenie KOD ma już ponad 7 tys. członków. Poznaliśmy się trochę, okrzepliśmy, urośliśmy w siłę. Jesteśmy też bardziej doświadczeni.

Dlatego jednogłośnie Członkowie Zarządu Głównego postanowili, w oparciu o pozytywną rekomendację członków Komisji Rewizyjnej przyjąć nową i łatwiejszą formę deklaracji członkowskiej. Dodatkowo - można ją będzie składać internetowo, a wymagane przez Statut rekomendacje, będą udzielane na dotychczasowych zasadach.
Zapraszamy.

kod logoW związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami.

 

 

Władysław BartoszewskiGłosami radnych Miasta Opola z dnia 29.09.2016 na obrzeżach osiedla Armii Krajowej powstał skwer im. Władysława Bartoszewskiego. Cieszymy się niezmiernie z faktu, że patron Komitetu Obrony Demokracji został w naszym mieście upamiętniony. KOD Opolskie zebrał pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta Opola w dziewięć dni roboczych blisko 500 głosów wśród Opolan, którzy wsparli tę ideę. Zostaliśmy bardzo mile zaskoczeni przez rajców miejskich. Projekt naszej uchwały złożyliśmy w dniu 29.09.2016 o godz. 8.00, a w godzinach popołudniowych przyjęto podobną uchwałę w powyższej sprawie. Ratusz zadziałał błyskawicznie, a nasze zaskoczenie było tym większe, że w planach dzisiejszej sesji Rady Miasta Opola nie było takiego punktu obrad. Tym serdeczniej dziękujemy rajcom miejskim za tak błyskawiczną decyzję.

Szanowny Panie Prezydencie!

We wtorek 27 września odwiedzi Pan naszą ukochaną Opolszczyznę. Pragniemy Pana uspokoić. Nie mamy zamiaru protestować na trasie Pańskiego przejazdu, ani w miejscach, gdzie się Pan zatrzyma. Nie będzie gwizdów, transparentów, okrzyków, choć słów, które chcielibyśmy wykrzyczeć - nie brakuje. Głośne protesty nie licowałyby z programem Pańskiej wizyty. Polana, na której UB zamordowało żołnierzy oddziału „Bartka” czy Pomnik Czynu Powstańczego to miejsca zadumy.
Nie chcemy też przeszkadzać mieszkańcom Strzelec Opolskich w trakcie ich pierwszego w historii spotkania z Prezydentem RP.

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony