KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

We wtorek 27 września odwiedzi Pan naszą ukochaną Opolszczyznę. Pragniemy Pana uspokoić. Nie mamy zamiaru protestować na trasie Pańskiego przejazdu, ani w miejscach, gdzie się Pan zatrzyma. Nie będzie gwizdów, transparentów, okrzyków, choć słów, które chcielibyśmy wykrzyczeć - nie brakuje. Głośne protesty nie licowałyby z programem Pańskiej wizyty. Polana, na której UB zamordowało żołnierzy oddziału „Bartka” czy Pomnik Czynu Powstańczego to miejsca zadumy.
Nie chcemy też przeszkadzać mieszkańcom Strzelec Opolskich w trakcie ich pierwszego w historii spotkania z Prezydentem RP.

Władysław BartoszewskiZ dużym zaniepokojeniem obserwujemy trwający od kilku miesięcy konflikt społeczny związany z przesunięciem granic Opola. Opolszczyzna, to pod wieloma względami region wyjątkowy. Jednym z elementów świadczących o tej wyjątkowości jest jego wielokulturowość i wieloetniczność.

Ruch KOD powstał w listopadzie 2015 roku, by bronić przestrzegania w Polsce prawa i porządku konstytucyjnego. Równie ważne jest dla nas stosowanie się do wewnętrznych procedur. W ostatnich tygodniach pojawiło się szereg pytań od naszych członków, dotyczących procedur związanych z organizacją Regionalnych Walnych Zgromadzeń Członków oraz stanu prawnego statutu stowarzyszenia. Skłoniło nas to do pogłębionej dyskusji z uznanymi prawnikami, specjalizującymi się w prawie stowarzyszeń, na gruncie której wyłoniły się uzasadnione wątpliwości, dotyczące naszych wewnętrznych procedur wyborczych.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wszelkim zachowaniom, które godzą w samą istotę niezawisłości sędziowskiej. Za skrajny przykład takiego właśnie działania uznajemy stanowisko, jakie zwerbalizował wczoraj Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, występując na sali sądowej w roli pozwanego. Słowa strony tego postępowania, jaką jest Patryk Jaki, były równie niebezpieczne, co skandaliczne.

 

KODKomitet Obrony Demokracji jest pokojowym ruchem, dla którego każda forma przemocy fizycznej jest niedopuszczalna. Wydarzenia, które miały miejsce pod Bazyliką Mariacką w Gdańsku, gdzie podczas uroczystej mszy żałobnej w intencji Danuty Siedzikówny "Inki" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" poturbowani zostali przedstawiciele KOD-u, utwierdzają nas w przekonaniu, że Polska przestaje być państwem prawa.

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:niepodlegla europejska

deklaracja opolska logo


wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony