KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Zarząd KOD w porozumieniu z pełnomocnikami regionalnymi ogłasza harmonogram wyborów do władz Stowarzyszenia. Zgodnie z § 17 pkt 5 , w zw. z § 18 pkt. 3 Statutu walne zebrania członków Stowarzyszenia w oddziałach regionalnych oraz Krajowy Zjazd Delegatów (zgodnie z § 36 pkt 9 ) zwołuje zarząd główny stowarzyszenia.

Harmonogram: 8 stycznia 2017 - Katowice; 14 stycznia 2017 - Szczecin, Olsztyn; 15 stycznia 2017 - Zielona Góra; 21 stycznia 2017 - Poznań, Białystok, Kielce; 22 stycznia 2017 - Kraków, Toruń; 28 stycznia 2017 - Warszawa, Opole; 4 lutego 2017 - Rzeszów, Gdańsk, Wrocław; 5 lutego 2017 - Lublin, Łódź. Przewidywany termin krajowego zjazdu delegatów miedzy 5 a 19 marca 2017 roku.

Jego Ekscelencja Wasyl Zwarycz
charge d'affairs ambasady Ukrainy w Polsce

Warszawa, 11 listopada 2016 r.

Szanowny Panie Ministrze,

Pragniemy na Pana ręce przekazać całemu narodowi Ukrainy wyrazy oburzenia i potępienia wobec aktu wandalizmu, jaki zdarzył się 11 listopada w Warszawie. Znieważanie narodowych symboli jest sprzeczne z polską tradycją. Spalenie ukraińskiej flagi podczas Marszu Niepodległości zorganizowanego przez środowiska nacjonalistyczne w Polsce jest tym bardziej bolesne i oburzające, że znieważono symbol państwa szczególnie nam bliskiego.

Niepodległa, silna, demokratyczna Ukraina, a także bliskie więzi łączące nasze kraje, to najlepsza gwarancja suwerenności i bezpieczeństwa Polski. Sianie niechęci między naszymi narodami zawsze służyło i służy obcym interesom. Niedawno obchodziliśmy dwudziestą piątą rocznicę niepodległości Ukrainy. Polska była pierwszym krajem, który niepodległość tę uznał. To właśnie ta decyzja i budowane później liczne więzi między naszymi krajami i narodami były prawdziwym wyrazem patriotyzmu polskiego.

W imieniu Komitetu Obrony Demokracji

Magdalena Filiks
Małgorzata Lech-Krawczyk
Piotr Chabora
Mateusz Kijowski
Krzysztof Król
Jarosław Marciniak
Radomir Szumełda

kod logoKoderki i Koderzy, od kilkunastu godzin działa już nowy system przyjmowania członków. Przed chwilą ruszyła strona umożliwiająca składanie deklaracji przez serwis www.
http://www.ruchkod.pl/dolacz-do-kod/
http://www.ruchkod.pl/deklaracja-czlonkowska-kod-online/
Po kilku miesiącach od rejestracji Stowarzyszenie KOD ma już ponad 7 tys. członków. Poznaliśmy się trochę, okrzepliśmy, urośliśmy w siłę. Jesteśmy też bardziej doświadczeni.

Dlatego jednogłośnie Członkowie Zarządu Głównego postanowili, w oparciu o pozytywną rekomendację członków Komisji Rewizyjnej przyjąć nową i łatwiejszą formę deklaracji członkowskiej. Dodatkowo - można ją będzie składać internetowo, a wymagane przez Statut rekomendacje, będą udzielane na dotychczasowych zasadach.
Zapraszamy.

kod logoW związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami.

 

 

Władysław BartoszewskiGłosami radnych Miasta Opola z dnia 29.09.2016 na obrzeżach osiedla Armii Krajowej powstał skwer im. Władysława Bartoszewskiego. Cieszymy się niezmiernie z faktu, że patron Komitetu Obrony Demokracji został w naszym mieście upamiętniony. KOD Opolskie zebrał pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta Opola w dziewięć dni roboczych blisko 500 głosów wśród Opolan, którzy wsparli tę ideę. Zostaliśmy bardzo mile zaskoczeni przez rajców miejskich. Projekt naszej uchwały złożyliśmy w dniu 29.09.2016 o godz. 8.00, a w godzinach popołudniowych przyjęto podobną uchwałę w powyższej sprawie. Ratusz zadziałał błyskawicznie, a nasze zaskoczenie było tym większe, że w planach dzisiejszej sesji Rady Miasta Opola nie było takiego punktu obrad. Tym serdeczniej dziękujemy rajcom miejskim za tak błyskawiczną decyzję.

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:niepodlegla europejska

deklaracja opolska logo


wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony