KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Rada Regionów rekomenduje Regionom aktywne uczestnictwo w akcji pn. NOWA Ustawa Kombatancka. Uznajemy, że akcja ta jest niezwykle istotna społecznie i w pełni wpisuje się w ideę działania Komitetu Obrony Demokracji. Apelujemy do wszystkich Zarządów Regionów, aby nawiązały współpracę z koordynatorami akcji, a wszystkich koderów prosimy o aktywną pomoc w codziennych działaniach związanych z akcją.
Zgadzamy się z koordynatorami akcji, że na obecnym etapie konieczne jest przeprowadzenie działań w całym kraju – przez wszystkie Regiony.
„Nowa Ustawa Kombatancka” może być naszym wspólnym sukcesem. Środowisk kombatanckich, Komitetu Obrony Demokracji i wszystkich obywateli.

25 Marca 2017 roku przypada 60 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, które wraz z Traktatem Paryskim stworzyły podwaliny pod szeroko pojętą integrację na naszym kontynencie, dającą  początek Unii Europejskiej.

Nasz kraj należy do struktur Unii Europejskiej już od wielu lat i przez ten czas całe mnóstwo ludzi przekonało się, że dzięki przynależności do tej organizacji praktycznie każdy z nas może liczyć na wiele różnych dobrodziejstw.

Koderki i Koderzy!

W dniu 18 marca 2017 r. Komitet Obrony Demokracji Regionu Mazowsze organizuje marsz w obronie Sądów i Samorządów. Obrona niezależnych Sądów i Samorządów to w obecnej chwili rzecz najważniejsza. Nie możemy pozwolić na zmianę ustroju Polski!

Dlatego Zarząd Regionu Opolskiego apeluje o liczny udział w tej manifestacji. KOD łączy, nie dzieli.
Polskę mamy jedną, wspólną. Dlatego wszyscy, solidarnie, spotkajmy się 18 marca o godzinie 15 pod Kancelarią Rady Ministrów w Warszawie.

Zarząd Regionu KOD Opolskie.

W sobotę, 4 marca 2017 r., ukonstytuowała się Rada Regionów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji im. Władysława Bartoszewskiego. To statutowy organ doradczy i opiniodawczy w stowarzyszeniu, składający się z demokratycznie wybranych Przewodniczących Zarządów regionów, lub wskazanych przez nich przedstawicieli.

Szanowni Państwo

Informujemy, że 2 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie naszego Sądu Koleżeńskiego.

Ukonstytuowaliśmy się, wyłaniając ze swojego grona Przewodniczącego (Jacek Różycki), Zastępcę przewodniczącego (Krystyna Pawłowska)
oraz Sekretarza (Zbigniew Malarz).

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:
wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony