KOD im. Władysława Bartoszewskiego

ODEZWA  I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI


4. czerwca 1989 roku, w pokojowy i demokratyczny sposób, Polacy obalili system komunistyczny. Tym zwycięstwem otworzyli drogę do nadziei innym narodom naszego regionu!
Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków:  
Świętujmy ten dzień czwartego czerwca jako wspólny dzień odzyskania wolności i rozpoczęcia długiego procesu budowy państwa prawa.  
Niech to będzie dzień naszej Wolności i Praw Obywatelskich ! Niech to Święto zapala radosny płomień dumy w naszych sercach!  

Dziedzictwo wolności jest darem, o który warto walczyć!
Korzystajmy więc z tego daru, póki jest nam dany. Bez obywatelskiego zaangażowania nie ma prawdziwej demokracji, są tylko jej pozory. Miarą tego zaangażowania jest udział w wyborach powszechnych. Jest to mierzalny wkład w budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.  
Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków – pokażmy jeszcze raz, że nam zależy!

Tak jak przynależność do sojuszu  NATO jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski, tak przynależność do Unii Europejskiej jest kluczowa dla zachowania w Polsce standardów i wartości, które stanowią podstawę demokracji europejskiej.
Są one opisane w Traktacie o Unii Europejskiej: „…  poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te, poprzez przynależność do Unii Europejskiej stanowią w Polsce część obowiązującego prawa - Dz.U.2004.90.864/30

Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków – przypominajmy o tym prawie  rządzącym, przypominajmy uporczywie, wytrwale i skutecznie. 

 

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Komitetu Obrony Demokracji za rok 2016 oraz wyniki audytu KOD (Ekspertyza z faktycznych ustaleń z przeprowadzenia uzgodnionych procedur dotyczących rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu Komitet Obrony Demokracji).

Jednocześnie informujemy, że w dniach 27-28.05.2017 delegaci KOD z województwa opolskiego będą reprezentowali nasz region na Pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów KOD w Toruniu, podczas którego wybierzemy władze krajowe KOD.

kod logoZarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji w dniu 31 marca 2017 roku podjął uchwałę o terminie Krajowego Zjazdu Delegatów KOD, wyznaczając go na 27 i 28 maja br.

Podjęto również uchwałę o powołaniu zespołu do spraw organizacji Zjazdu, który ustali miejsce i dokładne godziny tego wydarzenia.

Biuro Prasowe KOD
31.03.2017

Rada Regionów rekomenduje Regionom aktywne uczestnictwo w akcji pn. NOWA Ustawa Kombatancka. Uznajemy, że akcja ta jest niezwykle istotna społecznie i w pełni wpisuje się w ideę działania Komitetu Obrony Demokracji. Apelujemy do wszystkich Zarządów Regionów, aby nawiązały współpracę z koordynatorami akcji, a wszystkich koderów prosimy o aktywną pomoc w codziennych działaniach związanych z akcją.
Zgadzamy się z koordynatorami akcji, że na obecnym etapie konieczne jest przeprowadzenie działań w całym kraju – przez wszystkie Regiony.
„Nowa Ustawa Kombatancka” może być naszym wspólnym sukcesem. Środowisk kombatanckich, Komitetu Obrony Demokracji i wszystkich obywateli.

25 Marca 2017 roku przypada 60 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, które wraz z Traktatem Paryskim stworzyły podwaliny pod szeroko pojętą integrację na naszym kontynencie, dającą  początek Unii Europejskiej.

Nasz kraj należy do struktur Unii Europejskiej już od wielu lat i przez ten czas całe mnóstwo ludzi przekonało się, że dzięki przynależności do tej organizacji praktycznie każdy z nas może liczyć na wiele różnych dobrodziejstw.

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony