KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Rada Regionów rekomenduje Regionom aktywne uczestnictwo w akcji pn. NOWA Ustawa Kombatancka. Uznajemy, że akcja ta jest niezwykle istotna społecznie i w pełni wpisuje się w ideę działania Komitetu Obrony Demokracji. Apelujemy do wszystkich Zarządów Regionów, aby nawiązały współpracę z koordynatorami akcji, a wszystkich koderów prosimy o aktywną pomoc w codziennych działaniach związanych z akcją.
Zgadzamy się z koordynatorami akcji, że na obecnym etapie konieczne jest przeprowadzenie działań w całym kraju – przez wszystkie Regiony.
„Nowa Ustawa Kombatancka” może być naszym wspólnym sukcesem. Środowisk kombatanckich, Komitetu Obrony Demokracji i wszystkich obywateli.

25 Marca 2017 roku przypada 60 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, które wraz z Traktatem Paryskim stworzyły podwaliny pod szeroko pojętą integrację na naszym kontynencie, dającą  początek Unii Europejskiej.

Nasz kraj należy do struktur Unii Europejskiej już od wielu lat i przez ten czas całe mnóstwo ludzi przekonało się, że dzięki przynależności do tej organizacji praktycznie każdy z nas może liczyć na wiele różnych dobrodziejstw.

Koderki i Koderzy!

W dniu 18 marca 2017 r. Komitet Obrony Demokracji Regionu Mazowsze organizuje marsz w obronie Sądów i Samorządów. Obrona niezależnych Sądów i Samorządów to w obecnej chwili rzecz najważniejsza. Nie możemy pozwolić na zmianę ustroju Polski!

Dlatego Zarząd Regionu Opolskiego apeluje o liczny udział w tej manifestacji. KOD łączy, nie dzieli.
Polskę mamy jedną, wspólną. Dlatego wszyscy, solidarnie, spotkajmy się 18 marca o godzinie 15 pod Kancelarią Rady Ministrów w Warszawie.

Zarząd Regionu KOD Opolskie.

W sobotę, 4 marca 2017 r., ukonstytuowała się Rada Regionów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji im. Władysława Bartoszewskiego. To statutowy organ doradczy i opiniodawczy w stowarzyszeniu, składający się z demokratycznie wybranych Przewodniczących Zarządów regionów, lub wskazanych przez nich przedstawicieli.

Szanowni Państwo

Informujemy, że 2 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie naszego Sądu Koleżeńskiego.

Ukonstytuowaliśmy się, wyłaniając ze swojego grona Przewodniczącego (Jacek Różycki), Zastępcę przewodniczącego (Krystyna Pawłowska)
oraz Sekretarza (Zbigniew Malarz).

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony