KOD im. Władysława Bartoszewskiego

W 18 miastach w całej Polsce Komitet Obrony Demokracji świętować będzie na różne sposoby najważniejszą rocznicę w nowożytnej historii Polski: 4 czerwca 1989 roku. Ale przy tej okazji KOD stanowczo wzywa też wszystkie polskie partie, by idee wolności i równości uwzględniły one wyraźnie w swoich programach.

Komitet Obrony Demokracji od chwili swojego powstania opowiada się za pełnią demokratycznych praw dla wszystkich obywateli. Nie można mówić o demokratycznym państwie, jeżeli obywatele nie są równi w swoich prawach, a rządzący nie przestrzegają Konstytucji.

Po uchwale Sądu Najwyższego nie ma już wątpliwości, że Prezydent Duda drastycznie pogwałcił prawo w imię partyjnych interesów. Całkowita nielegalność jego aktu łaski wobec partyjnego kolegi, a także cynizm usłużnych prezydenckich zauszników, którzy lekceważą najwyższy autorytet prawniczy w Polsce, sprawiają, że Komitet Obrony Demokracji wzywa współobywateli do powszechnego protestu.

Niech potępienie tego hańbiącego zachowania najwyższych polskich władz stanie się jednym z tematów planowanych w wielu miejscach w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, demonstracji. Pokażmy, ze nie ma w Polsce zgody na cofanie naszej ojczyzny do mrocznych czasów bolszewickiej pogardy dla prawa.


Publikujemy wszystkie uchwały I KZD przyjęte przez aklamację. Pozostałe uchwały i dokumenty Zjazdu zostaną opublikowane niebawem – natychmiast po sporządzeniu ostatecznego protokołu ze Zjazdu.
I Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji odbył się w dniach 27-28 maja 2017 roku w Toruniu.

Uchwała KZD w sprawie 4 czerwca Święta Wolności Praw Obywatelskich
Uchwała KZD w sprawie aktywnego uczestnictwa w akcji pn.NOWA Ustawa Kombatancka
Uchwała KZD w sprawie włączenia działań na rzecz budowania frekwencji wyborczej do celów Stowarzyszenia
Uchwała KZD w sprawie włączenia wartości Unii Europejskiej do celów Stowarzyszenia KOD
Uchwała KZD w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej i innych działań państwa degradujących środowisko naturalne
Uchwała KZD w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o ustroju sądów powszechnych

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony