KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Po uchwale Sądu Najwyższego nie ma już wątpliwości, że Prezydent Duda drastycznie pogwałcił prawo w imię partyjnych interesów. Całkowita nielegalność jego aktu łaski wobec partyjnego kolegi, a także cynizm usłużnych prezydenckich zauszników, którzy lekceważą najwyższy autorytet prawniczy w Polsce, sprawiają, że Komitet Obrony Demokracji wzywa współobywateli do powszechnego protestu.

Niech potępienie tego hańbiącego zachowania najwyższych polskich władz stanie się jednym z tematów planowanych w wielu miejscach w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, demonstracji. Pokażmy, ze nie ma w Polsce zgody na cofanie naszej ojczyzny do mrocznych czasów bolszewickiej pogardy dla prawa.


Publikujemy wszystkie uchwały I KZD przyjęte przez aklamację. Pozostałe uchwały i dokumenty Zjazdu zostaną opublikowane niebawem – natychmiast po sporządzeniu ostatecznego protokołu ze Zjazdu.
I Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji odbył się w dniach 27-28 maja 2017 roku w Toruniu.

Uchwała KZD w sprawie 4 czerwca Święta Wolności Praw Obywatelskich
Uchwała KZD w sprawie aktywnego uczestnictwa w akcji pn.NOWA Ustawa Kombatancka
Uchwała KZD w sprawie włączenia działań na rzecz budowania frekwencji wyborczej do celów Stowarzyszenia
Uchwała KZD w sprawie włączenia wartości Unii Europejskiej do celów Stowarzyszenia KOD
Uchwała KZD w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej i innych działań państwa degradujących środowisko naturalne
Uchwała KZD w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o ustroju sądów powszechnych

ODEZWA  I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI


4. czerwca 1989 roku, w pokojowy i demokratyczny sposób, Polacy obalili system komunistyczny. Tym zwycięstwem otworzyli drogę do nadziei innym narodom naszego regionu!
Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków:  
Świętujmy ten dzień czwartego czerwca jako wspólny dzień odzyskania wolności i rozpoczęcia długiego procesu budowy państwa prawa.  
Niech to będzie dzień naszej Wolności i Praw Obywatelskich ! Niech to Święto zapala radosny płomień dumy w naszych sercach!  

Dziedzictwo wolności jest darem, o który warto walczyć!
Korzystajmy więc z tego daru, póki jest nam dany. Bez obywatelskiego zaangażowania nie ma prawdziwej demokracji, są tylko jej pozory. Miarą tego zaangażowania jest udział w wyborach powszechnych. Jest to mierzalny wkład w budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.  
Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków – pokażmy jeszcze raz, że nam zależy!

Tak jak przynależność do sojuszu  NATO jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski, tak przynależność do Unii Europejskiej jest kluczowa dla zachowania w Polsce standardów i wartości, które stanowią podstawę demokracji europejskiej.
Są one opisane w Traktacie o Unii Europejskiej: „…  poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te, poprzez przynależność do Unii Europejskiej stanowią w Polsce część obowiązującego prawa - Dz.U.2004.90.864/30

Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków – przypominajmy o tym prawie  rządzącym, przypominajmy uporczywie, wytrwale i skutecznie. 

 

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Komitetu Obrony Demokracji za rok 2016 oraz wyniki audytu KOD (Ekspertyza z faktycznych ustaleń z przeprowadzenia uzgodnionych procedur dotyczących rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu Komitet Obrony Demokracji).

Jednocześnie informujemy, że w dniach 27-28.05.2017 delegaci KOD z województwa opolskiego będą reprezentowali nasz region na Pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów KOD w Toruniu, podczas którego wybierzemy władze krajowe KOD.

kod logoZarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji w dniu 31 marca 2017 roku podjął uchwałę o terminie Krajowego Zjazdu Delegatów KOD, wyznaczając go na 27 i 28 maja br.

Podjęto również uchwałę o powołaniu zespołu do spraw organizacji Zjazdu, który ustali miejsce i dokładne godziny tego wydarzenia.

Biuro Prasowe KOD
31.03.2017

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony