KOD im. Władysława Bartoszewskiego

kod logoW trosce o los naszej Ojczyzny, zaniepokojeni łamaniem podstawowych praw obywatelskich, brakiem poszanowania i respektowania prawa, postępującym demontażem trójpodziału władzy, mając na względzie, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej najwyższym aktem prawnym - My, członkowie i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji żądamy:

 

1. Zaprzestania wszelkich działań izolujących Polskę na arenie międzynarodowej.
2. Respektowania prawa Unii Europejskiej i stosowania się do wynikających z tego prawa decyzji organów Unii Europejskiej;
3. Opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zaprzysiężenia 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i usunięcia bezprawnie wprowadzonych dublerów. Przeprowadzenia prawidłowego wyboru prezesa TK przez Zgromadzenie Ogólne TK.
4. Przestrzegania Konstytucji RP, a w szczególności jej rozdziału XII mówiącego o zmianie Konstytucji. Niedopuszczalna jest zmiana Konstytucji przez zwykłe ustawy.
5. Respektowania praw i wolności obywatelskich, a w szczególności prawa do prywatności.
6. Zmiany obecnej ustawy o prokuraturze, która wprowadza jej polityczną dyspozycyjność
7. Wyeliminowania z Kodeksu Postępowania Karnego zmiany nakazującej uznawanie przez sąd za dowody nielegalnie zdobytych informacji;
8. Nowelizacji ustawy o sądach powszechnych, zapewniającej jej zgodność z Konstytucją;
9. Utrzymanie niezależności Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego;
10. Zaprzestania dyskryminacji w życiu publicznym – z jakiejkolwiek przyczyny.
11. Uniezależnienia od władzy politycznej mediów publicznych i zaniechania wszelkich ataków na media niezależne od obecnej władzy oraz innych prób przywracania cenzury;
12. Zaniechania wszelkich prób indoktrynacji ideologicznej w edukacji;
13. Zniesienia ograniczeń w prawie do zgromadzeń, wprowadzonych przez obecną większość sejmową;
14. Zaprzestania wszelkich działań i wypowiedzi zachęcających środowiska neofaszystowskie lub przestępcze do przemocy wobec opozycji politycznej;
15. Delegalizacji organizacji faszystowskich;
16. Przywrócenia niezależności służby cywilnej i przeprowadzenia weryfikacji wszystkich osób obsadzonych bez odpowiednich kwalifikacji na stanowiskach w spółkach skarbu państwa.
17. Zmiany obecnej wersji ustawy o gruntach rolnych, odbierającej całej ludności wiejskiej prawo do dysponowania własnością prywatną;
18. Zaprzestania rabunkowej gospodarki leśnej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, nie tylko w Puszczy Białowieskiej;
19. Zaniechania fałszowania historii, zarówno w programach nauczania, jak i w mediach publicznych;
20. Postawienia przed niezawisłym sądem wszystkich osób z obozu władzy, które dopuściły się przestępstw;
21. Konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli. W szczególności w takich jak reforma edukacji;

Komitet Obrony Demokracji niezmiennie od samego początku walczył o te postulaty. Obawiamy się konieczności poszerzenia tej listy, dlatego wzywamy wszystkie organizacje do podpisania wraz z nami postulatów.

Zarząd Główny KOD

31.08.2017

 kod logo

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony