KOD im. Władysława Bartoszewskiego

W 18 miastach w całej Polsce Komitet Obrony Demokracji świętować będzie na różne sposoby najważniejszą rocznicę w nowożytnej historii Polski: 4 czerwca 1989 roku. Ale przy tej okazji KOD stanowczo wzywa też wszystkie polskie partie, by idee wolności i równości uwzględniły one wyraźnie w swoich programach.

Już na niedawnym I zjeździe delegaci KOD z całego kraju przez aklamację uchwalili i przypomnieli, że: „4 czerwca 1989 roku, w pokojowy i demokratyczny sposób, Polacy obalili system komunistyczny trwający od ponad 40 lat. Tym zwycięstwem otworzyli drogę do nadziei innym narodom naszego regionu! Zburzenie muru berlińskiego, uznawane w wielu krajach za symbol upadku komuny, miało miejsce dopiero w listopadzie 1989 roku i było konsekwencją wcześniejszych wydarzeń w Polsce. Świętujemy wiele powstań i wydarzeń patriotycznych, lecz to właśnie 4 czerwca jest jednym z niewielu, a może jedynym, które przyniosło Polakom zwycięstwo bez daniny krwi. Zwyciężyliśmy dzięki mądrości i konsekwencji! Zwyciężyliśmy nie tylko dla siebie, ale dla Europy!”

Właśnie dlatego zjazd KOD, cytując słowa Władysława Frasyniuka, że „4 czerwca to najlepsza okazja, by pokazać, że Polacy nie oddadzą wolności”, zaapelował: „Europie dziś szczególnie potrzeba nadziei na nowe odrodzenie. Uwierzmy w to sami i przypomnijmy światu: znów nadzieja może przyjść z Polski. Świętujmy dzień 4 czerwca w sposób radosny, dumni z naszego wielkiego zwycięstwa! Świętujmy ten dzień również w poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo wolności, jaki otrzymaliśmy”.

I tak właśnie się stanie. Samodzielnie lub w porozumieniu z partiami opozycyjnymi i wieloma stowarzyszeniami KOD zaprasza serdecznie wszystkich obywateli Rzeczpospolitej do Białegostoku, Chorzowa, Gdańska, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Piaseczna, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Słupska, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Odbędą się tam „Marsze”, „Toasty”, „Święta” nieodmiennie posiadające w nazwie bezcenne słowo „Wolność”, wraz z przekonaniem, że „Nadzieja jest w nas” i że rujnowanie państwa prawa i wolności przez PiS spotykać się będzie z coraz większym oporem.

KOD w dedykowanym temu świętu apelu Zarządu Głównego przypomina też jednak , że „nie można mówić o demokratycznym państwie, jeżeli obywatele nie są równi w swoich prawach, a rządzący nie przestrzegają Konstytucji. Dlatego też zwraca się do wszystkich partii politycznych o uwzględnienie w swoich programach następujących kwestii:

· przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

· przestrzegania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,

· niezwłocznego rozpoczęcia debaty na temat rozwiązań wprowadzających związki partnerskie do polskiego systemu prawnego.

Polska ma być demokratycznym państwem prawnym, dbającym tak samo o interes każdego obywatela, bez względu na płeć, wyznanie czy orientację seksualną. 28 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, obywatele opowiedzieli się za demokratycznym państwem prawnym.

Dziś, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów, przypominamy, że wolność i demokracja nie są dane na zawsze i każdego dnia trzeba o nie zabiegać.”

Biuro Prasowe KOD

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony