KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Komitet Obrony Demokracji od chwili swojego powstania opowiada się za pełnią demokratycznych praw dla wszystkich obywateli. Nie można mówić o demokratycznym państwie, jeżeli obywatele nie są równi w swoich prawach, a rządzący nie przestrzegają Konstytucji.

Dlatego też Komitet Obrony Demokracji zwraca się do wszystkich partii politycznych o uwzględnienie w swoich programach następujących kwestii:

· przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

· przestrzegania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,

· niezwłocznego rozpoczęcia debaty na temat rozwiązań wprowadzających związki partnerskie do polskiego systemu prawnego.

Polska ma być demokratycznym państwem prawnym, dbającym tak samo o interes każdego obywatela, bez względu na płeć, wyznanie czy orientację seksualną. 28 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, obywatele opowiedzieli się za demokratycznym państwem prawnym. Dziś, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów, przypominamy, że wolność i demokracja nie są dane na zawsze i każdego dnia trzeba o nie zabiegać. Dlatego pamiętajmy o tym, że wybory to święto demokracji, w którym uczestnictwo jest naszym obywatelskim przywilejem i obowiązkiem.

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony