KOD im. Władysława Bartoszewskiego


Publikujemy wszystkie uchwały I KZD przyjęte przez aklamację. Pozostałe uchwały i dokumenty Zjazdu zostaną opublikowane niebawem – natychmiast po sporządzeniu ostatecznego protokołu ze Zjazdu.
I Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji odbył się w dniach 27-28 maja 2017 roku w Toruniu.

Uchwała KZD w sprawie 4 czerwca Święta Wolności Praw Obywatelskich
Uchwała KZD w sprawie aktywnego uczestnictwa w akcji pn.NOWA Ustawa Kombatancka
Uchwała KZD w sprawie włączenia działań na rzecz budowania frekwencji wyborczej do celów Stowarzyszenia
Uchwała KZD w sprawie włączenia wartości Unii Europejskiej do celów Stowarzyszenia KOD
Uchwała KZD w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej i innych działań państwa degradujących środowisko naturalne
Uchwała KZD w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o ustroju sądów powszechnych

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony