ODEZWA  I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI


4. czerwca 1989 roku, w pokojowy i demokratyczny sposób, Polacy obalili system komunistyczny. Tym zwycięstwem otworzyli drogę do nadziei innym narodom naszego regionu!
Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków:  
Świętujmy ten dzień czwartego czerwca jako wspólny dzień odzyskania wolności i rozpoczęcia długiego procesu budowy państwa prawa.  
Niech to będzie dzień naszej Wolności i Praw Obywatelskich ! Niech to Święto zapala radosny płomień dumy w naszych sercach!  

Dziedzictwo wolności jest darem, o który warto walczyć!
Korzystajmy więc z tego daru, póki jest nam dany. Bez obywatelskiego zaangażowania nie ma prawdziwej demokracji, są tylko jej pozory. Miarą tego zaangażowania jest udział w wyborach powszechnych. Jest to mierzalny wkład w budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.  
Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków – pokażmy jeszcze raz, że nam zależy!

Tak jak przynależność do sojuszu  NATO jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski, tak przynależność do Unii Europejskiej jest kluczowa dla zachowania w Polsce standardów i wartości, które stanowią podstawę demokracji europejskiej.
Są one opisane w Traktacie o Unii Europejskiej: „…  poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te, poprzez przynależność do Unii Europejskiej stanowią w Polsce część obowiązującego prawa - Dz.U.2004.90.864/30

Krajowy  Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI wzywa i apeluje do swoich członków  i do wszystkich Polek i Polaków – przypominajmy o tym prawie  rządzącym, przypominajmy uporczywie, wytrwale i skutecznie.