Rada Regionów rekomenduje Regionom aktywne uczestnictwo w akcji pn. NOWA Ustawa Kombatancka. Uznajemy, że akcja ta jest niezwykle istotna społecznie i w pełni wpisuje się w ideę działania Komitetu Obrony Demokracji. Apelujemy do wszystkich Zarządów Regionów, aby nawiązały współpracę z koordynatorami akcji, a wszystkich koderów prosimy o aktywną pomoc w codziennych działaniach związanych z akcją.
Zgadzamy się z koordynatorami akcji, że na obecnym etapie konieczne jest przeprowadzenie działań w całym kraju – przez wszystkie Regiony.
„Nowa Ustawa Kombatancka” może być naszym wspólnym sukcesem. Środowisk kombatanckich, Komitetu Obrony Demokracji i wszystkich obywateli.

Rada Regionów
Komitetu Obrony Demokracji

Maja Augustynek pomorskie
Danuta Czechmanowska małopolskie
Krzysztof Kamiński lubelskie
Kuba Karyś podkarpackie
Sławomir Majdański wielkopolskie
Mikołaj Marecki zachodniopomorskie
Mirosław Michalski łódzkie
Dariusz Nocek lubuskie
Bartłomiej Piotrowski śląskie
Aleksandra Solecka kujawsko-pomorskie
Tomasz Stochniał opolskie
Monika Szafraniec świętokrzyskie
Anita Szymańska mazowieckie
Marta Wosak dolnośląskie
Dorota Zerbst podlaskie