KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Opolskiego Komitetu Obrony Demokracji (w skrócie ZRO KOD).


Ukonstytuowaliśmy się, wyłaniając ze swojego grona:
Wiceprzewodniczącego ZRO KOD - pana Adama Świtlika;
Skarbnika ZRO - panią Barbarę Filipczuk;
Sekretarza ZRO KOD - pana Macieja Sosińskiego.

Przeprowadziliśmy dyskusję w przedmiocie uzyskania osobowości prawnej przez opolski oddział Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, do której przeprowadzenia zobowiązano nas podczas obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Regionu Opolskiego, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2017 roku. W rezultacie dokonania pogłębionej analizy zagadnienia zdecydowaliśmy, iż ostateczną decyzję o podjęciu decyzji   w tej kwestii odkładamy do czasu wyjaśnienia naszych wątpliwości dotyczących:

- sposobu zatwierdzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji osobowości prawnej Regionu Opolskiego;
- dostępu do informacji o łącznej wysokości składek członkowskich, która to pozostawać będzie w gestii opolskiego oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w przypadku posiadania osobowości prawnej;
- oszacowania kosztów związanych ze zmianą w zakresie posiadania osobowości prawnej przez opolski oddział Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Jednocześnie wyraziliśmy wolę bycia w gotowości do jak najszybszego uzyskania osobowości prawnej przez KOD Region Opolski, w przypadku spodziewanego pozytywnego wyjaśnienia wszystkich wątpliwości opisanych powyżej. Dlatego też zleciliśmy naszemu prawnikowi - Jackowi Różyckiemu przygotowanie stosownego wniosku rejestracyjnego do Krajowego Rejestru Sądowego (cały komplet niezbędnych dokumentów – aby był gotowy i tylko czekał na nasze podpisy).

Jacek Różycki przedstawił nam szereg kwestii prawnych, opracował dla nas także propozycję regulaminu pracy Zarządu, nad którym to projektem musimy się teraz pochylić i zapewne nanieść w nim pewne poprawki. Na następnym naszym wspólnym spotkaniu planujemy przyjąć już końcową wersję "Regulaminu Pracy Zarządu Regionu Opolskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji".

Powołaliśmy także Rzecznika prasowego ZRO KOD, w osobie Mateusza Rossy. Chcemy, aby nasz przekaz był zawsze jednolity i klarowny. Mateusz zgodził się objąć to stanowisko, za co bardzo mu dziękujemy.

Poza wskazanymi wyżej kwestiami zajęliśmy się jeszcze upoważnieniem Michała Korbańskiego i Tomasza Stochniała do rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami miasta Opole, w temacie przyznania lokalu opolskiemu oddziałowi Stowarzyszenia KOD. Równolegle postanowiliśmy rozpocząć aktywne poszukiwanie lokalu na rynku komercyjnym, a także podjąć starania w temacie znalezienia ewentualnego sponsora chętnego partycypować w ewentualnych kosztach związanych z jego utrzymaniem w przyszłości. Ustaliliśmy także wiele technicznych aspektów związanych z usprawnieniem wewnętrznego przepływu informacji w regionie. Potwierdziliśmy również mandat Tomasza Stochniała do reprezentowania opolskiego oddziału Stowarzyszenia KOD  w pracach Tymczasowej Rady Regionów KOD.

Mamy przyjemność poinformować wszystkich członków KOD Region Opolski, iż wszystkie nasze uchwały zawsze będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w Namysłowie, w dniu wizyty redaktora Adama Michnika w tym mieście. O dokładnej dacie zobowiązał się poinformować nas Adam Świtlik, kiedy tylko sam uzyska wiedzę w tym temacie.

Sekretarz ZRO KOD
Maciej Sosiński

kod opolskie

 

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony