KOD im. Władysława Bartoszewskiego

kod logoJesteśmy mocno zaniepokojeni potwierdzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacją o rozpoczęciu dyskusji nad konwencją antyprzemocową, a szczególnie deklaracją Elżbiety Rafalskiej, Minister Pracy i Polityki Społecznej, że jest za wypowiedzeniem przez Polskę tej konwencji.

Oburza nas, że przedstawiciel polskiego rządu, mówiąc o możliwości wypowiedzenia międzynarodowej umowy – mającej na celu zapobieganie przemocy wobec kobiet, pomoc jej ofiarom oraz eliminowanie wszelkich form dyskryminacji kobiet – argumentuje, że zapisy konwencji są niezgodne z „naszymi” poglądami. Ochrona życia obywateli RP nie może zależeć od poglądów posłów.

Podważając zapisy konwencji antyprzemocowej PiS kolejny raz uderza w prawa kobiet. Nie pierwszy raz naraża też Polskę na międzynarodową kompromitację. Czy rząd PiS-u zamierza również złamać zapisy szeregu dokumentów cytowanych w preambule konwencji antyprzemocowej, m.in. Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności?

W Polsce około miliona kobiet rocznie pada ofiarą przemocy.

To nie jest dyskusja na temat światopoglądu tej czy innej osoby. Polski rząd, minister do spraw polityki społecznej oraz pełnomocnik do spraw równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego mają obowiązek walczyć z przemocą wobec kobiet.

Mamy jeszcze nadzieję, że rządowe prace nad konwencją antyprzemocową mają na celu wprowadzenie w życie wielu jej nie działających jeszcze zapisów. Wierzymy, że będą się one odbywały w bliskiej współpracy z instytucjami i organizacjami do lat zajmującymi się prawami kobiet i przemocą wobec nich.

Sądzimy bowiem, że po październikowych protestach rząd PiS wyciągnął wnioski i zrozumiał, że praw kobiet łamać nie można.

Zarząd Główny KOD-u: Piotr Chabora, Magdalena Filiks, Mateusz Kijowski, Krzysztof Król, Małgorzata Lech-Krawczyk, Jarosław Marciniak, Radomir Szumełda

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony