KOD im. Władysława Bartoszewskiego

kod pl ue

Jesteśmy oburzeni niewybrednym atakiem mediów publicznych na naszego kolegę, Adama Mazgułę, z którym współpracujemy na co dzień w ramach regionalnego oddziału Komitetu Obrony Demokracji.
Znamy Adama jako człowieka pełnego pozytywnej energii, żołnierza z krwi i kości, oddanego społecznika, patriotę, któremu leży na sercu dobro wolnej i demokratycznej Polski, a przede wszystkim przyzwoitego, ciepłego i pełnego empatii człowieka, który zawsze staje po stronie słabszych.

Adam cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem w naszym regionie, gdzie od lat poświęca się pełnej sukcesów pracy społecznej, zarówno jako harcmistrz, jak również założyciel i prezes stowarzyszenia „Karpatczycy”. W swojej działalności zajmuje się pracą na rzecz środowiska kombatantów, a także upowszechnianiem historii i tradycji oręża polskiego, oraz wychowaniem młodzieży w duchu patriotyzmu oraz szacunku dla wolności, demokracji i praw człowieka.

Ma również piękną kartę służby poza granicami kraju, gdzie pełnił funkcję szefa Grupy Wsparcia Rządu w prowincji Babilon w Republice Iraku. Kierował tam odtworzeniem administracji publicznej, życia gospodarczego i systemu bezpieczeństwa. Walczył z wykorzystywaniem nieletnich dzieci z biednych rodzin do niewolniczej, całodziennej pracy ponad siły. Ponadto był inicjatorem powołania Organizacji Praw Człowieka oraz Organizacji Kobiet Irackich. Zdobył tam wielki szacunek lokalnej społeczności. Jego działalność jest udokumentowana filmem - reportażem pt.: „Babilon.pl”, który wyemitowała TVP, gdzie znajdziemy relację z jego codziennej pracy, wymagającej niezwykłej odwagi, zaangażowania i poświęceń.

Nie możemy się zgodzić na odbieranie Adamowi prawa do walki o zagrożoną polską demokrację oraz prawa i wolności obywatelskie, z powodu jednej, niezręcznej wypowiedzi dotyczącej stanu wojennego, która padła w emocjach i w gorącej atmosferze obywatelskiego protestu. Jesteśmy przekonani, że dla Adama zawsze było i jest priorytetem, aby w ramach swoich możliwości zapobiegać użyciu wojska przeciw narodowi. KOD łączy, nie dzieli. Dlatego nie przeszukujemy umownych „teczek” naszych koleżanek i kolegów Koderów, nie oceniamy ich według kwitów, dat urodzenia, czy sytuacji, w jakiej się znaleźli jako młodzi ludzie. Sprawdzamy się w działaniu i we wspólnym celu - obronie demokratycznej i wolnej Polski, która dla nas wszystkich jest najwyższą wartością.

Adam przez ostatnie kilka miesięcy podjął niezwykle odważną i trudną walkę z patologią obecnej władzy. Niestety, ponosi teraz tego koszty, ale wiemy, że był na to przygotowany. Jest odważnym i twardym człowiekiem, więc z pewnością się nie załamie. Nie po słowach ich poznacie, lecz po czynach… - warto o tym pamiętać, słuchając pełnej nienawiści, manipulacji i insynuacji propagandy prawicowych mediów.

Adam, dobrze, że jesteś z nami, jesteśmy z Tobą!

Koleżanki i Koledzy z KOD Opole

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony