kod logoW związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami.

 

 

  1. Zgodnie z wymogami ustawy o zbiórkach publicznych, do 30 października br. Komitet złoży do MSWiA oraz opublikuje na stronie www.ruchkod.pl sprawozdanie z zebranych datków, zawierające w szczególności wartość środków zebranych do puszek. Sprawozdanie zostanie przygotowane we współpracy z wolontariuszkami pracującymi dotychczas nad bieżącymi rozliczeniami środków pochodzących ze zbiórki, z zaangażowaniem dodatkowej osoby w celu weryfikacji dokumentów.
  2. Kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym jest złożenie sprawozdania ze sposobu rozdysponowania datków. Zgodnie z ustawą Komitet ma na to 13 miesięcy od daty faktycznego rozdysponowania całości zebranych środków. Jednak Komitet Społeczny podejmie działania w celu możliwie szybkiego przedłożenia sprawozdań.
  3. Komitet Społeczny powoła Komisję ds. Przygotowania sprawozdania i weryfikacji wydatków. Komisja będzie działać społecznie. W jej skład wejdą osoby zaproszone przez Komitet, posiadające doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej. Termin zakończenia sprawozdawczości i weryfikacji dokumentów zostanie ustalony wspólnie z osobami wchodzącymi w skład Komisji, jednak przewidujemy, że powinna ona zakończyć swoje prace do końca grudnia br.
  4. Komitet udostępni, w celu kontroli, dokumentację Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.
  5. Komitet umożliwi zainteresowanym darczyńcom (osoby dokonujące wpłat indywidualnych na rachunek Komitetu oraz członkowie i członkinie Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji) wgląd w przygotowaną dokumentację i możliwość zgłaszania uwag. Przewidujemy czas na wgląd w dokumentację do końca stycznia 2017r.
  6. Przewidujemy złożenie końcowego sprawozdania do końca lutego 2017 roku.

Komitet przekazał do wiadomości Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD informację o trybie prac nad sprawozdaniami.

W związku z powyższym przypominamy, że od 1 października 2016 r. wszystkich wpłat darowizn i związanych ze zbiórką publiczną należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Piotr Cykowski
Piotr Chabora
Paweł Wimmer

Źródło: www.ruchkod.pl