KOD im. Władysława Bartoszewskiego

KODKomitet Obrony Demokracji jest pokojowym ruchem, dla którego każda forma przemocy fizycznej jest niedopuszczalna. Wydarzenia, które miały miejsce pod Bazyliką Mariacką w Gdańsku, gdzie podczas uroczystej mszy żałobnej w intencji Danuty Siedzikówny "Inki" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" poturbowani zostali przedstawiciele KOD-u, utwierdzają nas w przekonaniu, że Polska przestaje być państwem prawa.

Stanowczo protestujemy przeciwko fali nienawiści, która zalewa nasz kraj, a której celem są ludzie, którzy apelują o pokój, demokrację i przyzwoitość. To nasza wspólna historia i żadna partia ani grupa nie ma prawa jej zawłaszczać.

Wzywamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz Panią Premier Beatę Szydło do stanowczego potępienia takich postaw, policję i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uroczystości do wykrycia sprawców i skierowania sprawy na drogę sądową zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Magdalena Filiks - KOD Zachodniopomorskie
Kuba Karyś - KOD Podkarpacie
Małgorzata Lech-Krawczyk - KOD Dolnośląskie
Jarek Marciniak - KOD Śląskie
Mirek Michalski - KOD Łódzkie
Katarzyna Mortoń - KOD International
Magdalena Musiał - KOD Małopolskie
Martin Stan Mycielski - KOD International
Dariusz Nocek - KOD Lubuskie
Mateusz Rossa - KOD Opolskie
Aleksandra Solecka - KOD Kujawsko- Pomorskie
Bartosz Sierpniowski - KOD Lubelskie
Elwira Śliwinska - KOD Podlaskie
Monika Szafraniec - KOD Świętokrzyskie
Radomir Szumełda - KOD Pomorskie
Piotr Wieczorek - KOD Mazowieckie
Zbigniew Zawada - KOD Wielkopolskie

***

STATEMENT BY KOD REGIONAL COORDINATORS
RE. 28/08/2016 EVENTS IN GDAŃSK

The Committee for the Defence of Democracy is a peaceful movement, therefore we do not accept any form of physical violence. The events that have unfolded in front of St. Mary’s Church in Gdańsk, where during a ceremonial holy mass in the intention of Danuta Siedzikówna (nom de guerre “Inka”) and Feliks Selmanowicz (nom de guerre “Zagończyk”) KOD representatives were assaulted, prove to us that Poland is less and less governed by the rule of law.

We strongly oppose the wave of hate that is consuming our country, directly targeting people calling for peace, democracy and decency. It is our common history and no political party nor group has the right to appropriate it.

We call on President Andrzej Duda and Prime Minister Beata Szydło to strongly condemn such actions. We also call on the Police and responsible security services to identify the culprits and bring the case to court, as dictated by Polish law.

Magdalena Filiks - KOD Zachodniopomorskie (West Pomerania Province)
Kuba Karyś - KOD Podkarpackie (Subcarpathian Province)
Małgorzata Lech-Krawczyk - KOD Dolnośląskie (Lower Silesia Province)
Jarek Marciniak - KOD Śląskie (Silesia Province)
Mirek Michalski - KOD Łódzkie (Łódź Province)
Katarzyna Mortoń - KOD International
Magdalena Musiał - KOD Małopolskie (Lesser Poland Province)
Martin Mycielski - KOD International
Dariusz Nocek - KOD Lubuskie (Lubusz Province)
Mateusz Rossa - KOD Opolskie (Opole Province)
Aleksandra Solecka - KOD Kujawsko- Pomorskie (Kuyavian-Pomeranian Province)
Bartosz Sierpniowski - KOD Lubelskie (Lublin Province)
Elwira Śliwinska - KOD Podlaskie (Podlaskie Province)
Monika Szafraniec - KOD Świętokrzyskie (Świętokrzyskie Province)
Radomir Szumełda - KOD Pomorskie (Pomerania Province)
Piotr Wieczorek - KOD Mazowieckie (Mazovia Province)
Zbigniew Zawada - KOD Wielkopolskie (Greater Poland Province)


KOD

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony