KOD im. Władysława Bartoszewskiego

kod opolskiePodajemy do wiadomości listę kandydatów do Zarządu Regionalnego Komitetu Obrony Demokracji - Region Opolski. Regionalne Walne Zebranie członków KOD Opolskie odbędzie się 04.09.2016 roku w Centrum Rozrywki Kubatura (Opole, ul. Oleska 102), o godz. 14.00.

 

Opolski KOD - Lista kandydatów do Zarządu Regionalnego

LISTA KANDYDATÓW
Region Opolski:

Na przewodniczącego zarządu:

1. Przemysław Nerka

Na członków zarządu (w kolejności alfabetycznej):

1. Małgorzata Ewa Besz-Janicka
2. Anna Maria Bizoń-Zalewska
3. Barbara Dowiat
4. Barbara Maria Filipczuk
5. Ireneusz Tadeusz Francik
6. Waldemar Hartman
7. Michał Adam Korbański
8. Małgorzata Teresa Malarz
9. Jakub Marek Mączyński
10. Krystyna Łucja Pawłowska
11. Jan Perkowski
12. Krzysztof Jerzy Przejczowski
13. Jacek Różycki
14. Barbara Maria Skórzewska
15. Beata Jolanta Sowada
16. Tomasz Rafał Stochniał
17. Dariusz Andrzej Suszanowicz
18. Magdalena Zdzisława Sygnatowicz
19. Marcin Tumulka
20. Józef Andrzej Wróbel
21. Wanda Mieczysława Zwolińska

Kandydaci zgłoszeni na listę są zobowiązani złożyć w biurze zarządu regionu (z uwagi na brak zorganizowanego biura, na ręce pełnomocnika ZG ds. organizacji struktur KOD w woj. opolskim) przed terminem regionalnego walnego zebrania pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie i pełnienie funkcji w razie wyboru. Osoby które do dnia otwarcia regionalnego walnego zebrania nie złożą takich oświadczeń, są skreślane z listy.

Kandydatury do pozostałych organów regionalnych stowarzyszenia (Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Krajowy KOD), należy zgłaszać podczas regionalnego walnego zebrania członków.

Regionalne Walne Zebranie członków KOD Opolskie odbędzie się 04.09.2016 roku w Centrum Rozrywki Kubatura (Opole, ul. Oleska 102), o godz. 14.00.

 

kod opolskie

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:
wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony