KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Z uznaniem przyjęliśmy wiadomość o kandydowaniu prof. Kazimierza S. Ożoga na prezydenta Miasta Opola.

Podczas protestów, które organizowaliśmy w obronie Trybunału Konstytucyjnego oraz niezależności sądów, profesor zawsze opowiadał się po stronie wartości reprezentowanych przez społeczeństwo obywatelskie, które licznie gromadziło się pod sądami ziemi opolskiej. Jesteśmy przekonani, że zajmujemy zbieżne stanowisko w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej jako wspólnoty demokratycznej opartej na trójpodziale władzy.

Szanowni Państwo,

9 marca 2016 roku rozpoczęliśmy w Warszawie protest pod KPRM żądając publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
16 marca 2016 roku pod KPRM stanął też licznik, który odliczał kolejne dni bez spełnienia naszych żądań.

Rozpoczął się wtedy trwający do dziś ciągły protest Komitetu Obrony Demokracji i jednocześnie nasza walka o przestrzeganie zapisów Konstytucji.
Konstytucja bowiem w artykule 190 jasno precyzuje, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają niezwłocznej publikacji.

Przez 818 dni rządu PiSu nic sobie z zapisów Konstytucji nie robił odmawiając publikacji.

Dzisiaj 5 czerwca 2018 roku, po 818 dniach trwania protestu pod KPRM został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15, którego publikacji odmówiła najpierw premier Beata Szydło, a później premier Mateusz Morawiecki.

Do: Komisja Europejska

Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich w Polsce wzywamy Komisję Europejską do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapobieżenia postępującemu demontażowi niezależnego sądownictwa w naszym kraju.

Od przejęcia władzy jesienią 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał systematycznego podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej oraz upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska wielokrotnie krytykowała niekonstytucyjne i naruszające fundamentalne zasady trójpodziału władzy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Szanowny Panie Premierze,

Przywołując art. 190 ust. 2 Konstytucji, zwracamy się do Pana Premiera o ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15. Obowiązek ten spoczywa na organie wydającym Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, to jest na Prezesie Rady Ministrów.

W swoim exposé powiedział Pan, że myślą przewodnią, która przyświeca Panu przy wszystkich działaniach, taką naczelną ideą i dewizą, jest zawołanie Wyspiańskiego: „Polska to wielka rzecz”. Spod jego pióra pochodzą także słowa Poety do Maryny: Słowa, słowa, słowa, słowa. Ma Pan możliwość sprawienia, że słowa, czy z nie-ogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy te pochodzące wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej staną się wiarygodne.

Piszemy do Was z Polski.

I z wielu innych miejsc na świecie, gdzie mieszkamy, studiujemy, pracujemy.

My, czyli Polki i Polacy, którzy nie godzą się z tym, jak bieżąca polityka kładzie się cieniem na budowanych przez lata relacjach polsko-żydowskich. Do Was, czyli do wszystkich tych, którzy patrzą dziś na Polskę – z niedowierzaniem, smutkiem czy złością.

Piszemy, bo zależy nam, żebyście wiedzieli, że niezależnie od tego jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas wszystkich. Prosimy, choć wiemy, jakie to trudne – patrzcie na tę bieżącą politykę z dystansem.

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony