KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Komitet Obrony Demokracji Region Opolski powołał dziś do życia ARCHIWUM DEMOKRATYCZNE.

Od 2015 roku w Polsce niszczona jest demokracja, łamana konstytucja, naruszane są także inne akty prawne. Rządzący dzielą polskie społeczeństwo na patriotów i zdrajców, na lepszy i gorszy sort. Zniszczono niezależne sądownictwo, zagarnięto media publiczne i uczyniono z nich rządową tubę.
Na ulice wyszły tysiące Polek i Polaków. Kraj zalewały fale protestów związane z obroną demokracji, niezależnego sądownictwa, praw kobiet.

Niestety nie brakuje także osób, które w panującym klimacie politycznym upatrują swojej szansy na awans, karierę czy poprawę sytuacji finansowej. Zjawisko to dotyczy wielu środowisk: polityków, prawników, samorządowców, naukowców, dziennikarzy, urzędników, artystów, dyrektorów, biznesmenów, przedstawicieli organizacji pozarządowych itd.

Takie osoby, obecne również w naszym województwie, przyjmują następującą kalkulację. Dzisiaj „podliżę się” władzy, udzielając wsparcia dla jej haniebnych działań związanych z łamaniem demokracji, ale za kilka lat nikt tego mojego wsparcia nie będzie pamiętał. A korzyści za taki gest solidarności z praktykami rządzących otrzymam niemal od razu (np. w postaci stanowiska, dotacji, zlecenia czy załatwienia innej sprawy).

KOD Opolskie jest w trakcie przygotowań organizacyjnych do Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Potrzebujemy wolontariuszy do zorganizowania OKW. Skontaktuj się z nami w tej sprawie, bądź bezpośrednio wypełnij formularz zgłoszeniowy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.

Kto i dlaczego powinien obserwować wybory?

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!

Dlaczego to ważne? Petycji jest wiele, ale tylko zebranie 100 tys. odręcznych podpisów (to ustawa o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej wymaga odręcznych podpisów, nie my) sprawi, że nasz projekt trafi prosto pod obrady Sejmu! Nie damy wyboru politykom – będą musieli zabrać stanowisko w sprawie miejsca Polski w Unii.

Pamiętaj, że zbieramy podpisy pod projektem ustawy, która wprowadzi w Polsce prawną ochronę flagi Unii i określi zasady podnoszenia unijnej flagi podczas uroczystości państwowych. Jeśli uważasz, że symbole Unii są naszym symbolami podpisz się odręcznie pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą!

Jeśli chcesz zbierać podpisy wśród rodziny i znajomych też możesz to zrobić. To proste.
Projekt ustawy, formularz do zbierania podpisów oraz adres, gdzie należy odesłać zebrane podpisy, znajdziesz w tym miejscu: http://fronteuropejski.pl

Spotkanie z Sewerynem Blumsztajnem zorganizowane w ramach cyklu Rozmowasuwerena przez KOD Kędzierzyn-Koźle w dniu 05.04.

Seweryn Blumsztajn pierwszy raz został aresztowany w 1965 r. za rozprowadzanie listu otwartego do członków PZPR, w którym Jacek Kuroń i Karol Modzelewski krytykowali twardą, neostalinowską politykę rządzącej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jej elitaryzację i oderwanie od społeczeństwa. W 1968 r. uczestnik wydarzeń marcowych, współorganizator studenckiego wiecu w Warszawie, dostał 2 lata więzienia. Amnestionowany w 1969 r. Od 1976 r. związany z Komitetem Obrony Robotników. Ponownie aresztowany i zwolniony w 1977 r., a potem podczas tzw. karnawału „Solidarności” w sierpniu 1980 r. Współtwórca Agencji Prasowej „S”. Stan wojenny zastał go we Francji, gdzie pojechał jesienią 1981 r. w ramach współpracy z francuskimi związkowcami. W Paryżu kierował biurem „Solidarności”. W 1985 r. próbował wrócić do Polski, służby deportowały go z Okęcia.
W „Wyborczej” od 1989 r., w latach 2002-06 naczelny krakowskiego wydania, następnie szef „Gazety Stołecznej”.
Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Blumsztajn zwrócił order po przemówieniu Kaczyńskiego do działaczy opozycji, w którym prezydent oznajmił, że część ludzi antykomunistycznego podziemia po transformacji 1989 r. stworzyła z częścią nomenklatury – jak określano ludzi dawnego ustroju – establishment, który „jest dla Polski nie walorem, ale obciążeniem, dużym obciążeniem, bo zainteresowany jest życiem politycznym i społecznym wyzutym z wszelkich wartości”.

Rozmowa z Sewerynem Blumsztajnem na temat marca 1968 roku >>>

 

W obozie władzy coraz mniej pomysłów na to, jak przykryć kolejne porażki, bo jeden temat gorszy od drugiego, a wszystkie razem wzięte powinny już dawno PiS zatopić. Dlaczego tak się nie dzieje? („Niezatapialni”) Jednym z takich tematów jest reforma edukacji. Wprawdzie minister Zalewska swoją posadę zachowała, jednak chyba tylko po to, by ukryć problemy związane z jej reformą. A te skupiają się na pierwszym roczniku uczęszczającym na powrót do siódmej klasy. („Szkoła przetrwania siódmoklasisty”)

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony