KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Od 16 listopada 2015, dnia zaprzysiężenia nowego rządu, minęło zaledwie nieco ponad siedem tygodni. W tak krótkim czasie ludzie rządzący Polską, powołując się na to, że zostali wybrani w demokratycznych wyborach, a w gruncie rzeczy korzystając tylko z jednego prawa danego w systemie demokratycznym, prawa większości, zaczęli wprowadzać zmiany, które – posługując się językiem sportowym – można postrzegać nie jako zmianę drużyny czy taktyki gry, ale zmianę jej zasad.

Po zamachu na Trybunał Konstytucyjny przyszedł czas na zamach na niepodległe media publiczne. Prominentna działaczka partii rządzącej, posłanka K. Pawłowicz, pozwoliła sobie nazwać je mediami rządowymi – chyba cokolwiek bez zastanowienia, bowiem media rządowe to media partii tworzącej rząd, a ustawa nie nakłada na społeczeństwo obowiązku łożenia na partyjne tuby; czy więc nadal mamy płacić abonament skoro media mają być rządowe, a nie publiczne?

Posłankę Pawłowicz zgromili jej partyjni koledzy, wszak zachowanie pozorów jest dla rządu istotne. Jednak media w świetle nowej ustawy, publicznymi będą już tylko z nazwy. Idzie nowe: prezesi TVP i Polskiego Radia już nie z jawnego i otwartego konkursu, jak dotychczas, lecz z rządowego nadania. Fakt – trudno byłoby położyć głowę w obronie uczciwości procedur konkursowych przeprowadzanych przez wcześniejsze ekipy rządzące. Teraz jednak legalizowany jest stan rzeczy, w którym tych procedur się nie przewiduje. Minister skarbu uzyskuje rząd dusz – to on powoła i odwoła prezesów; gdy tylko uzna za stosowne, bo z ustawy znika zapis o kadencyjności tych stanowisk. Tak powołani prezesi uzyskają nowe uprawnienia – sami, jednoosobowo, mianują szefów ośrodków regionalnych (dotąd czyniły to rady nadzorcze, choć od teraz zachowanie tej procedury byłoby niepotrzebnym nikomu pozorem – rady zostaną również obsadzone z ministerialnego nadania). Zgodnie z nowelizacją ustawy, zarządy i prezesi mediów publicznych tracą swój mandat z chwilą jej ogłoszenia. Kolejna zmiana: TVP i Polskie Radio to spółki, które muszą mieć swój statut. Dotychczas statuty tych spółek można było zmienić wyłącznie za zgodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; nowelizacja ustawy usuwa tę regulację.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich nazywa nową ustawę wprost „przejęciem przez polski rząd bezpośredniej kontroli nad telewizją i radiem”. Tymczasem Konstytucja naszego kraju w artykule 14 głosi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.”

A przecież to dopiero początek. Obecna nowelizacja ustawy to tylko mała zmiana. Wielka zmiana przed nami, najpewniej w pierwszej połowie 2016 r. PAP dotarła do projektu całkowicie nowej ustawy, w myśl którego zwolnieni zostaną wszyscy pracownicy mediów, a na ponowne zatrudnienie liczyć będą mogli tylko ci, których władza zweryfikuje pozytywnie.

Nie zgadzamy się na zmianę charakteru mediów publicznych. Nie chcemy mediów rządowych. Protestujemy przeciw zmianom wprowadzanym przez znowelizowaną ustawę. To w znacznej mierze my, obywatele, utrzymujemy media publiczne dzięki abonamentowi. Chcemy zatem mieć wpływ na ich ustrój. Chcemy, aby przestrzegana była gwarantowana konstytucyjnie niezawisłość mediów.

Nie możemy pozostać w domu przed telewizją, która powoli przestaje do nas należeć. Dlatego w sobotę 9 stycznia wychodzimy na ulice, by z uśmiechem na twarzach wziąć udział w pokojowej manifestacji W OBRONIE WOLNOŚCI SŁOWA I WOLNYCH MEDIÓW.

KOD Regionu Opolskiego zaprasza wszystkich, którym nieobce są losy i przyszłość naszej wspólnej Ojczyzny – stańmy razem i wypowiedzmy jednym silnym głosem nasze wspólne NIE dla medialnej ustawy kagańcowej.

Bądź z nami, bądź jednym z nas! Startujemy o 14:00 pod budynkiem Radia Opole przy ul. Strzelców Bytomskich 8, następnie przemaszerujemy na pl. Wolności, do Rynku, by zakończyć manifestację pod siedzibą TVP3 Opole, przy ul. Szpitalnej.

Tomasz Sutarzewicz

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony