W tych dniach mija rocznica wydarzeń Marca ‘68, kiedy to tysiące Polaków żydowskiego pochodzenia zostało zmuszonych do wyjazdu z Polski. Działo się to niespełna 23 lata po zakończeniu wojny, w której 90% polskich Żydów straciło życie. Jest to tym smutniejsze, że rocznicę przeżywamy w atmosferze rosnącego antysemityzmu. Nie mogliśmy być wobec tego obojętni. W niedzielę, 11.03.2018 daliśmy świadectwo prawdy i solidarności ze wszystkimi Polakami żydowskiego pochodzenia wypędzonymi z Polski i ich potomkami. Ze wszystkimi Żydami, którym Polska pod nazistowską okupacją, a niestety często i Polacy, kojarzą się z tragiczną śmiercią ich bliskich. Dlatego dajemy wyraz sprzeciwowu wobec antysemityzmu.