Trwa batalia o wolne sądy. Bronimy niezawisłości sądów!
05.12.2017, godz. 19.00
Sąd Rejonowy w Nysie, Plac Kościelny 6

W rzeczywistości jest to batalia o wszystko. Rząd, który łamie prawo i depcze Konstytucję powinien podać się do dymisji. Skończyły się w Polsce rządy prawa.

 

Artykuł 10 Konstytucji mówi:
1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Od dwóch lat My Obywatelki i Obywatele nieustająco protestujemy przeciwko rządom bezprawia.
Czas wracać na ulice naszych miast.

Kto może pojechać do stolicy niech 3 grudnia pojawi się pod Sądem Najwyższym w Warszawie o 18.30, a także 5 grudnia pod Sejmem RP na Obywatelskim Zgromadzeniu Narodowym o godzinie 15-tej w Warszawie.
Bądźmy tam razem – ponad wszelkimi podziałami.
Dość tego!!!

WE WSZYSTKICH WSIACH I MIASTACH W POLSCE OD 5 GRUDNIA BĄDŹMY CODZIENNIE O GODZINIE 19.00 POD SĄDAMI LUB NA GŁÓWNYCH PLACACH NASZYCH MIEJSCOWOŚCI.

Nie ma żadnego znaczenia, z której organizacji jesteś, pod jakim sztandarem protestujesz.
Wszyscy walczymy o Polskę wolną od dyktatury.
Wspólnie staniemy ramię w ramię w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości, praw kobiet i Konstytucji.
Nie dajmy się podzielić !!!

Komitet Obrony Demokracji Region Opolski