Spotykamy się pod Sądem Rejonowym w Prudniku (ul. Kościuszki 5) w dniu 24.11.2017 (piątek) o godz. 19.00 pod hasłem 3xW: Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska.  >>>ULOTKA INFORMACYJNA<<<

W środę, 22 listopada 2017 r. prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym trafiły pod obrady Sejmu. Jeśli zostaną przyjęte oddadzą kontrolę nad sądami politykom partii rządzącej.

 

Bez wolnych sądów i wolnych wyborów nie ma wolnej Polski! Nasze miejsce jest w demokratycznej Europie, gdzie politycy nie mają możliwości wpływu na orzekanie sądów czy przeprowadzanie wyborów.

W dniu 21.11.2017 r. odbyła się konferencja koalicji 29 organizacji, które wyraziły swój stanowczy sprzeciw wobec przygotowanych propozycji zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W imieniu tejże koalicji prosimy Państwa o ponowne zademonsrowanie swojego przywiązania do wartości prodemokratycznych i proeuropejskich.

Demonstrujemy w zadumie i powadze, bo sprawa jest poważna! Skupiamy się na trzech hasła: Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska. Proponujemy bez flag i emblematów partyjnych i organizacyjnych, ponieważ sytuacja jest dramatyczna.
Zachęcamy natomiast do przyniesienia flag narodowych i flag Unii Europejskiej.

Listę oganizacji, które przystapiły do koalicji znajdzcie Państwo tutaj.