Spotykamy się pod Sądem Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu (pl. Sądowa) w dniu 24.11.2017 (piątek) o godz. 19.00 pod hasłem 3xW: Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska.  >>>ULOTKA INFORMACYJNA<<<

W piątek o godz 19.00 przed sądem rejonowym w Koźlu (ul. Sądowa) oraz przed sądami w całej Polsce odbędzie się protest przeciwko prezydenckim ustawom o KRS I SN. Bądźmy tam razem w obronie niezawisłych sądów, to nasz obywatelski obowiązek.

 

Wczoraj (21.11.2017) odbyła się konferencja koalicji 29 organizacji, które wyraziły swój stanowczy sprzeciw wobec przygotowanych propozycji zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych odbędzie się ich pierwsze czytanie na posiedzeniu w Sejmie. Przedstawione będą ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy o KRS przesłane przez Prezydenta RP.

AKTUALIZOWANA MAPA PROTESTÓW

Sprzeciw nasz dotyczy nie tylko merytorycznej części tych ustaw, ale również sposobu prac nad tymi propozycjami ustaw. Stoimy na stanowisku, że żadna partia, władza, czy większość parlamentarna, nie może zmieniać Konstytucji za pomocą zwykłych ustaw. Nie ma naszej zgody na wybór nowych sędziów KRS przez polityków. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa mogą być wybierani tylko przez sędziów. Zmiany dotyczące Sądu Najwyższego zmierzają w takim kierunku, by politycy mogli wybierać sędziów, którzy będą stwierdzać ważność wyborów. To budzi nasze poważne zaniepokojenie, gdyż ten kierunek zmian może prowadzić do kwestionowania wyników wyborów przez zależny politycznie sąd.

Ponadto należy podkreślić, że projekty, którymi będzie się dzisiaj zajmował Sejm, nigdy nie zostały poddane konsultacjom społecznym. W lipcu suweren w 280 miejscach w Polsce domagał się wolnych, niezależnych i niezawisłych sądów, veta dla uchwalonych ustaw. Prezydent ugiął się pod presją społeczną, zawetował ustawy i obiecał szerokie konsultacje nad nowymi projektami. Obietnicy swojej jednak nie dotrzymał.
W tej chwili projekty wracają do Sejmu, wszyscy musimy być przygotowani na to, by raz jeszcze wyjść i bronić naszego prawa do Wolnych Sądów i Wolnych Wyborów.
Dziś czujnie przyglądamy się wydarzeniom w Sejmie, musimy być gotowi. W piątek w całej Polsce spotkajmy się pod sądami lub na placach naszych miast. Przygotujmy się wszyscy na tę batalię o wolne sądy. Brak niezależnych sądów to koniec demokratycznego państwa prawa!

Nie ufamy politykom PiS, którzy wielokrotnie pokazali już, że łamiąc wszelkie standardy, są w stanie przegłosować każdy najgorszy projekt.

Wzywamy parlamentarzystów do wstrzymania prac nad ustawami o KRS i SN oraz rozpoczęcia szerokiej konsultacji społecznych w tej sprawie.

Musimy być gotowi do walki o Demokracje i Państwo Prawa w Polsce.

***
Warszawa, 21.11.2017

WoIne Sądy, Wolne Wybory, WoIna Polska

Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wyrażamy stanowczy protest przeciwko przygotowywanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Protestujemy również przeciwko sposobowi prac nad tymi propozycjami. Reprezentujemy bardzo różne środowiska, ale łączy nas sprzeciw wobec nadużywania władzy przez obecną większość parlamentarną, która nie mając mandatu do zmiany Konstytucji próbuje dokonać tego za pomocą zwykłych ustaw.

Chcemy wspólnie zwrócić uwagę na trzy kwestie związane z wymienionymi projektami.
Po pierwsze, wszystkie dotychczas proponowane rozwiązania przerywają kadencję obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, a wybór nowych sędziów do KRS powierzają politykom. Takie rozwiązanie jest rażąco sprzeczne z Konstytucją. Zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 Konstytucji RP, sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa mogą być wybierani przez sędziów, a nie przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Propozycje „podzielenia się” sędziowskimi miejscami w KRS pomiędzy partiami są tak samo niezgodne z prawem, jak przejęcie tych miejsc przez jedno tylko ugrupowanie. To oznacza złamanie prawa. Przypominamy, że głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – czyli m.in. ochrona sądów przed wpływami polityków. To zadanie będzie niemożliwe, jeśli to Sejm będzie decydował o wyborze sędziów do KRS.

Po drugie, pojawiające się propozycje stanowią zagrożenie dla demokratycznych wyborów w Polsce, bowiem oprócz niezgodnych z Konstytucją przerwania kadencji I Prezes Sądu Najwyższego oraz przymusowego przeniesienia wielu sędziów w stan spoczynku, od nowa, właśnie przez polityków, miałaby zostać wybrana izba Sądu Najwyższego stwierdzająca ważność wyborów. Oznacza to, że każdy wynik głosowania będzie mógł zostać zakwestionowany przez zależny politycznie sąd.

Po trzecie, z wielkim żalem i rozczarowaniem zauważamy, że projekty przygotowane przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę zostały narzucone społeczeństwu. Nie poddano ich konsultacjom społecznym. Stało się tak mimo. że po lipcowych demonstracjach Pan Prezydent musiał zdawać sobie sprawę jak wielkie znaczenie ma niezależność sądów dla wszystkich obywateli. Informacje o toczących się zakulisowych rozmowach Pana Prezydenta z przedstawicielami PiS i ich efektach opinia publiczna mogła czerpać właściwie wyłącznie z tzw. „przecieków” medialnych. Tajemnicą pozostaje kto nad tymi ustawami pracował, jakie szczegółowe warianty były rozważane i co ostatecznie zostało ustalone. Taki sposób prowadzenia prac nic ma nic wspólnego z przejrzystością stanowienia prawa. To szczególnie groźne w przypadku ustaw o ogromnym znaczeniu dla każdego obywatela, jakimi są ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym. Te ustawy dotyczą praw’ każdego z nas – obywateli Rzeczypospolitej. Dlatego żądamy konsultacji i wysłuchania publicznego zanim prace nad tymi projektami w ogóle rozpoczną się w Sejmie.

Pragniemy podkreślić, że wprowadzenie powyższych zmian spowoduje, że Polska definitywnie przestanie być demokratycznym państwem prawa. Jeśli zabraknie niezależnych sądów powszechnych, to nic nie stanic na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości, ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie zapisane w Konstytucji.

Mamy świadomość różnych niedostatków wymiaru sprawiedliwości i pomysły jak te niedostatki zmienić, jednak chcemy podkreślić, że wszystkie dotychczasowe propozycje Pana Prezydenta nie rozwiązują żadnej proceduralnej ani merytorycznej bolączki polskiego sądownictwa. Wręcz przeciwnie. Grożą całkowitym rozchwianiem wymiaru sprawiedliwości oraz izolacją Polski w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej.

Dlatego wzywamy do natychmiastowego wstrzymania prac parlamentarnych nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym i żądamy rozpoczęcia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie.

Gdyby ustawy zostały przeprowadzone przez Sejm i Senat domagamy się dwóch wet od Prezydenta. Nie oddamy niezależności sądownictwa, wolnych wyborów i demokratycznego państwa prawa!

Oświadczenie podpisały następujące organizacje pozarządowe i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego:
• #WolneSądy
• Akcja Demokracja
• Amnesty International Polska
• Fundacja „Autonomia”
• Fundacja Batorego
• Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
• Fundacja im. prof. Bronisława Geremka
• Fundacja „Panoptykon”
• Greenpeace Polska
• Helsińska Fundacja Praw Człowieka
• Instytut Prawa i Społeczeństwa
• Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa
• Komitet Obrony Demokracji
• #KulturaNiepodległa
• „Łańcuch Świateł” Poznań
• Obywatele RP
• „Odnowa”
• Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
• Projekt:Polska
• „Stocznia”
• Stowarzyszenie im. profesora Zbigniewa Hołdy
• Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia”
• Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
• ‘Strajk Kobiet”
• Zielony Instytut
• Młodzi2017
• Fundacja Otwarty Dialog