KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Spotykamy się pod Sądem Okręgowym w Opolu (pl. Daszyńskiego 1) w dniu 24.11.2017 (piątek) o godz. 19.00 pod hasłem 3xW: Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska. >>>ULOTKA INFORMACYJNA<<<

Szanowni Państwo,
Wczoraj (21.11.2017) odbyła się konferencja koalicji 29 organizacji, które wyraziły swój stanowczy sprzeciw wobec przygotowanych propozycji zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych odbędzie się ich pierwsze czytanie na posiedzeniu w Sejmie. Przedstawione będą ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy o KRS przesłane przez Prezydenta RP.

 

AKTUALIZOWANA MAPA PROTESTÓW

Sprzeciw nasz dotyczy nie tylko merytorycznej części tych ustaw, ale również sposobu prac nad tymi propozycjami ustaw. Stoimy na stanowisku, że żadna partia, władza, czy większość parlamentarna, nie może zmieniać Konstytucji za pomocą zwykłych ustaw. Nie ma naszej zgody na wybór nowych sędziów KRS przez polityków. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa mogą być wybierani tylko przez sędziów. Zmiany dotyczące Sądu Najwyższego zmierzają w takim kierunku, by politycy mogli wybierać sędziów, którzy będą stwierdzać ważność wyborów. To budzi nasze poważne zaniepokojenie, gdyż ten kierunek zmian może prowadzić do kwestionowania wyników wyborów przez zależny politycznie sąd.

Ponadto należy podkreślić, że projekty, którymi będzie się dzisiaj zajmował Sejm, nigdy nie zostały poddane konsultacjom społecznym. W lipcu suweren w 280 miejscach w Polsce domagał się wolnych, niezależnych i niezawisłych sądów, veta dla uchwalonych ustaw. Prezydent ugiął się pod presją społeczną, zawetował ustawy i obiecał szerokie konsultacje nad nowymi projektami. Obietnicy swojej jednak nie dotrzymał.
W tej chwili projekty wracają do Sejmu, wszyscy musimy być przygotowani na to, by raz jeszcze wyjść i bronić naszego prawa do Wolnych Sądów i Wolnych Wyborów.
Dziś czujnie przyglądamy się wydarzeniom w Sejmie, musimy być gotowi. W piątek w całej Polsce spotkajmy się pod sądami lub na placach naszych miast. Przygotujmy się wszyscy na tę batalię o wolne sądy. Brak niezależnych sądów to koniec demokratycznego państwa prawa!

Nie ufamy politykom PiS, którzy wielokrotnie pokazali już, że łamiąc wszelkie standardy, są w stanie przegłosować każdy najgorszy projekt.

Wzywamy parlamentarzystów do wstrzymania prac nad ustawami o KRS i SN oraz rozpoczęcia szerokiej konsultacji społecznych w tej sprawie.

Musimy być gotowi do walki o Demokracje i Państwo Prawa w Polsce.

 

***
W akcji weźmie udział kilkadziesiąt organizacji, które w dniu 21.11.2017 podpisały treść wspólnej odezwy w powyższej sprawie.

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:
wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony