KOD im. Władysława Bartoszewskiego

 

W trosce o los naszej Ojczyzny, zachowując pluralizm poglądów i szacunek dla różnorodności, deklarujemy podjąć wspólny wysiłek związany z pełną współpracą naszych środowisk na rzecz obrony konstytucyjnych wartości.

Obserwujemy sytuację w kraju i podzielamy zaniepokojenie obywatelek i obywateli:
- łamaniem podstawowych praw i wolności obywatelskich,
- dzieleniem społeczeństwa na lepszych i gorszych obywateli,
- nasilającymi się przejawami dyskryminacji, nietolerancji i innych postaw uderzających w godność człowieka,
- brakiem poszanowania i respektowania prawa oraz głosu lokalnych społeczności, niszczeniem idei samorządności lokalnej,
- próbą ograniczenia praw kobietom,
- faktycznym paraliżem Trybunału Konstytucyjnego oraz atakiem na niezależne sądy,
- istotnym naruszeniem pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, co rodzi ryzyko Polexitu - wyjścia w przyszłości Polski z Unii Europejskiej.

Wierzymy, że wspólna ocena sytuacji w kraju pozwoli połączyć wspólne działania także na rzecz budowy regionu zachowującego własną tożsamość i opartego na wzajemnej współpracy, szacunku, odpowiedzialności i solidarności w celu rozwoju wszystkich powiatów i gmin województwa.

Zawsze broniliśmy konstytucyjnych wartości i nadal będziemy stać na ich straży. Stanowczo i bezwarunkowo.

Deklaracja Opolska [PDF] >>>

https://facebook.com/DeklaracjaOpolska

www.deklaracjaopolska.pl

https://twitter.com/DeklaracjaOpol

Deklaracja Opolska - wystąpienie przewodniczącego KOD - Region Opolski >>> 

 

kodziarnia

9 marca 2016 roku
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok
w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO DNI:
wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD
Wstąp do KOD!

Wspieraj KOD!

Początek strony