KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Dziś otrzymaliśmy taką pocztę: W imieniu Pana Posła Tomasza Kostusia przesyłam treść interpelacji jaką Pan Poseł złożył na ręce Pani Premier odnośnie Państwa pisma dotyczącego sytuacji kombatantów. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie zostanie ona Państwu przesłana.

 

Treść całego pisma:

Interpelacja
w sprawie rozwiązań ustawowych dotyczących kombatantów

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2015 poz. 1605 ze zm.) oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. 2012 poz. 32 ze zm.), kieruję do Pana Ministra interpelację w sprawie rozwiązań ustawowych dotyczących kombatantów.

Szanowna Pani Premier, 30 lipca podczas obchodów 72. rocznicy powstania Warszawskiego Prezydent Andrzej Duda spotkał się z kombatantami w Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas którego prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski wygłosił dramatyczny apel „Jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte jakieś kroki, w formie ustawy zapewniającej Powstańcom bezpieczną starość, to może dojść do tego, że bohaterowie będą umierali w zapomnieniu, mówiąc w przenośni, gdzieś pod płotem”. Po mimo upływu kilku miesięcy, nie ma żadnych informacji aby zostały podjęte jakiekolwiek działań w tej sprawie.
W związku z powyższym proszę Panią Premier o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie obecnie istnieją rozwiązania prawne, instytucje, lub organizacje dotyczące pomocy i wsparcia kombatantów? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie danych z realizacji tej pomocy.
2. Czy rząd pracuje nad opracowaniem nowych rozwiązań prawnych lub poprawy obecnie funkcjonujących przepisów w zakresie pomocy i wsparcia kombatantów? Jeśli nie, to czy ma zamiar zając się tym temat w najbliższym czasie?
3. Czy resort mógłby przedstawić dane dotyczące kombatantów, ile osób obecnie w Polsce posiada ten status?
4. Czy Ministerstwo ma dane na temat, poziomu życia kombatantów? Ile wynoszą kwoty ich emerytur? Czy Rząd planuje podwyżki?

Z wyrazami szacunku
Tomasz Kostuś
Poseł na Sejm RP

***
Kontekst:
Po konsultacjach ze środowiskami kombatanckimi i wysłuchaniu ich postulatów przygotowaliśmy pismo do wszystkich parlamentarzystów. W piśmie tym wzywamy naszych posłów i senatorów do nawiązania współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i rozpoczęcia pracy nad „Nową Ustawą Kombatancką”. Ustawą, która kompleksowo zajmie się wszystkimi problemami weteranów. Nasze delegacje odwiedzą wszystkich polskich parlamentarzystów i przekażą im to pismo. Oczywiście będziemy się również starali  porozmawiać z każdym  posłem i senatorem, tak aby w bezpośredniej rozmowie doprecyzować zagadnienia związane z tą inicjatywą. Dowiedz się więcej >>>

Wydarzenie na FB >>>
Fanpage na FB >>>

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony