KOD im. Władysława Bartoszewskiego

warto byc przyzwoitym wladyslaw bartoszewskiPrezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żałonierzy Armii Krajowej - prof. dr. hab. Leszek Żukowski oraz Prezes Związku Powstańców Warszawskich generał brygady Zbigniew Ścibor - Rylski wystosowali listy okolicznościowe wyrażające uznanie dla mieszkańców Opola za podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nadania jednemu z opolskich skwerów imienia prof. Władysława Bartoszewskiego. Radni miejscy podjęli stosowną uchwałę.

 

Presja społeczeństwa obywatelskiego zorganizowanego wokół KOD Opolskie, z pewnością miała wpływ na pozytywną decyzję radnych miejskich w sprawie utworzenia w Opolu skweru pamięci Władysława Bartoszewskiego. Przypomnijmy, że niemal 500 Opolanek i Opolan wyraziło wsparcie dla tej inicjatywy poprzez złożenie podpisu pod inicjatywą uchwałodawczą KOD Opolskie w tej sprawie. Ostatecznie przyjęto uchwałę autorstwa jednej z partii, co nie zmienia faktu, że bardzo cieszymy się z pomyślnego załatwienia sprawy. Wszystkim lokalnym politykom przypominamy, że KOD Opolskie nie politykuje. KOD Opolskie jest oddolnym głosem społecznym patrzącym na poczynania polityków, także lokalnych. Inicjatywa Opolan podpisujących się pod naszym projektem została doceniona przez Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żałonierzy Armii Krajowej - prof. dr. hab. Leszka Żukowskiego. Poniżej publikujemy całą treść listu skierowanego na nasze ręce.

Treść listu Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego:

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej inicjatywę nazwania pięknego placu w Opolu imieniem Władysława Bartoszewskiego.

Jest wiele powodów by czcić Jego pamięć i starać się przekazać następnym pokoleniom wartości, które reprezentował.

Niezłomny i odważny w głoszeniu poglądów i przede wszystkim w działaniu. Miał niewątpliwie zasługi wojenne: Żegota, Powstanie Warszawskie, Świadek i więzień Oświęcimia.

Po wojnie ratował dokumenty i świadectwa naszej walki, pisał o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym w znakomitych książkach. Wspierał cały rodzący się ruch oporu społecznego - w tym KOR.

Był przykładem walki o wolną, suwerenną i demokratyczną Polskę. Stracił lata w komunistycznym więzieniu, które Go nie złamało.

Dla Opolan na pewno bardzo ważna jest Jego europejska postawa i umiejętności nawiązywania bliskiej współpracy i przyjaźni z Niemcami. Wiele zrobił dla naszego pojednania.

Dziękujemy Obywatelom Opola za tak piękną inicjatywę. Pozdrawiamy Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji.

Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK
prof. dr hab. Leszek Żukowski

 

Prezes Związku Powstańców Warszawskich generał brygady Zbigniew Ścibor - Rylski, wystosował do działaczy KOD Opolskie list z uznaniem za podjęcie starań zmierzających do nadania jednemu z opolskich skwerów imienia prof. Władysława Bartoszewskiego. Decyzją radnych miejskich zapadła pozytywna decyzja w tej sprawie. Poniżej podajemy pełną treść listu od Pana Generała. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie władze wywierały dużą presję na Pana Generała, w konsekwencji czego Tomek Stochniał z KOD Opolskie zainicjował akcję pisania listów ze wsparciem dla Pana Generała. Na jego ręce przekazaliśmy kilkaset listów z całej Polski.

Treść listu Prezesa Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniewa Ścibora - Rylskiego:

Związek Powstańców Warszawskich popiera obywatelski projekt nadania nazwy „Placu im. Władysława Bartoszewskiego” jednemu ze skwerów w Opolu. Uważamy, iż w ten sposób miasto mogłoby oddać hołd wielkiemu patriocie, Jego zasługom dla Ojczyzny, człowiekowi o wielkim autorytecie w pojednaniu polsko-niemieckim.

Mając w pamięci postać Władysława Bartoszewskiego - człowieka słynącego z odwagi, niezależności myślenia i troski o Polskę, Związek Powstańców Warszawskich wspiera tę inicjatywę, która skłoni do zachowania pamięci o szlachetnych ludziach.

Prezes Związku Powstańców Warszawskich
gen. bryg. Zbigniew Ścibor - Rylski

 

 

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony