KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Prezes Związku Powstańców Warszawskich generał brygady Zbigniew Ścibor - Rylski, wystosował do działaczy KOD Opolskie list z uznaniem za podjęcie starań zmierzających do nadania jednemu z opolskich skwerów imienia prof. Władysława Bartoszewskiego. Decyzją radnych miejskich zapadła pozytywna decyzja w tej sprawie. Poniżej podajemy pełną treść listu od Pana Generała. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie władze wywierały dużą presję na Pana Generała, w konsekwencji czego Tomek Stochniał z KOD Opolskie zainicjował akcję pisania listów ze wsparciem dla Pana Generała. Na jego ręce przekazaliśmy kilkaset listów z całej Polski.

 

 

 

Treść listu Prezesa Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniewa Ścibora - Rylskiego:

Związek Powstańców Warszawskich popiera obywatelski projekt nadania nazwy „Placu im. Władysława Bartoszewskiego” jednemu ze skwerów w Opolu. Uważamy, iż w ten sposób miasto mogłoby oddać hołd wielkiemu patriocie, Jego zasługom dla Ojczyzny, człowiekowi o wielkim autorytecie w pojednaniu polsko-niemieckim.

Mając w pamięci postać Władysława Bartoszewskiego - człowieka słynącego z odwagi, niezależności myślenia i troski o Polskę, Związek Powstańców Warszawskich wspiera tę inicjatywę, która skłoni do zachowania pamięci o szlachetnych ludziach.

Prezes Związku Powstańców Warszawskich
gen. bryg. Zbigniew Ścibor - Rylski

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony