W dniu 04.09.2016 odbyło się I Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji - Region Opolski, podczas którego wybrano gremia statutowe.

Członkowie zarządu regionu opolskiego KOD: Barbara Dowiat, Barbara Filipczuk, Waldemar Hartman, Michał Korbański, Mateusz Rossa (przewodniczący),  Jacek Różycki,  Tomasz Stochniał.

Komisja rewizyjna: Małgorzata Besz-Janicka, Ireneusz Francik, Marcin Tumulka.

Sąd koleżeński: Bogna Drosik, Małgorzata Malarz, Adam Mazguła, Krystyna Pawłowska, Beata Sowada.

Osoby wybrane na krajowy zjazd delegatów KOD: Barbara Dowiat, Waldemar Hartman, Michał Korbański, Adam Mazguła, Olga Raszewska, Mateusz Rossa, Jacek Różycki, Barbara Skórzewska,  Tomasz Stochniał, Marcin Tumulka.

ZARZĄD KOD OPOLSKIE

Barbara Dowiat - rocznik 1953, urodzona w Mławie. Mieszka w Prudniku. W roku 1976 uzyskała dyplom magistra matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu głównie nauczyciel matematyki, w latach 1986-2000 informatyk. Obecnie na emeryturze. W KOD od 05.12.2015. Interesuje się logiką formalną oraz metodami, które pozwalają bezboleśnie nauczyć się logicznego myślenia. Zainteresowania pozazawodowe zdecydowanie humanistyczne: muzyka klasyczna, teatr, literatura, malarstwo, fotografia artystyczna. W KOD chce zająć się przede wszystkim „pracą u podstaw”, czyli budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w mniejszych ośrodkach województwa opolskiego.

Barbara Filipczuk - rocznik 1963. Mieszka w Opolu. Absolwentka studiów ekonomicznych (Uniwersytet Jagielloński). Zorientowana w zagadnieniach w obszarze administracji publicznej, finansów publicznych, zamówień publicznych, budżetowania bieżącego i wieloletniego oraz kontroli zarządczej. W administracji rządowej i samorządowej pracowała od 1998 r. zajmując odpowiedzialne stanowiska w obszarze ekonomiczno-finansowym (specjalista w zakresie zamówień publicznych, skarbnik, główny księgowy). W KOD od 05.12.2015.

Waldemar Hartman -

Michał Korbański - rocznik 1983. Od 14 lat pracuje przy renowacji zabytków. Na co dzień prowadzi na Facebooku stronę „Zdjęcia Opola”. W KOD od połowy grudnia 2015.

Mateusz Rossa - rocznik 1978. Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Opolskim. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość na Uniwersytecie Wrocławskim. Od roku 2004 do chwili obecnej nauczyciel przedmiotów przyrodniczych. Dawniej, przez kilka lat społeczny kurator sądowy. Założyciel i współprowadzący serwis Tektury Opolskiej w latach 2004-16. Zainteresowania: kultura w szeroko rozumianym aspekcie, a zwłaszcza teatr, literatura piękna, poezja, komiks.

Jacek Różycki - rocznik 1983. Adwokat opolskiej Izby Adwokackiej. Żywotnie zainteresowany działalnością na rzecz ochrony praw człowieka. Popularyzator idei świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Wolnościowiec, społecznik, idealista. Prywatnie - podróżnik i pasjonat fotografii.

Tomasz Stochniał - rocznik 1978. Aktor. Współpracował z teatrami w Krakowie, Radomiu oraz Warszawie. W KOD od grudnia 2015. Pomysłodawca i inicjator akcji „List do Pana Generała”.

kod_opolskie_04.09.2016_1.jpg kod_opolskie_04.09.2016_4.jpg kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_10.jpg

kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_11.jpg kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_12.jpg kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_13.jpg

kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_2.jpg kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_3.jpg kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_4.jpg

kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_5.jpg kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_6.jpg kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_7.jpg

kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_8.jpg kod_opolskie_zarzad_04.09.2016_9.jpg