KOD im. Władysława Bartoszewskiego

W dniu 26.08.2016 przedstawiciele regionu KOD Opolskie udali się ze wsparciem dla artystów do Teatru Polskiego we Wrocławiu, gdzie miała miejsce manifestacja w obronie wolności twórczej pracowników tamtejszej sceny. Artykuł 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: "Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ich wyników; wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury". Nie mogło nas tam nie być!

Protest pracowników Teatru Polskiego został wsparty listami poparcia płynącymi z teatrów z całej Polski oraz licznych organizacji kulturalnych, a także środowisk twórczych. Wśród listów wspierających wrocławskich artystów, znalazł się list pracowników Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z dnia 26.08.2016, w którym czytamy:

"Zespół Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu popiera protest Zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Jesteśmy zaniepokojeni wydarzeniami, jakie zaszły wokół konkursu na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dorobek artystyczny tej instytucji, choć bywa różnie oceniany, jest bez wątpienia imponujący. Potwierdzają to zarówno liczne nagrody indywidualne i zespołowe, jak i zaproszenia na krajowe i zagraniczne festiwale. Na mapie polskich teatrów publicznych to jedna z najważniejszych placówek, która rozwija współczesny język teatralny, organizuje czytania nowych tekstów dramatycznych, prowadzi działania edukacyjne, zaprasza na dyskusje i debaty, czynnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym kraju. Taką pozycję buduje się latami, zniszczyć ją zaś można bardzo szybko.
Mamy nadzieję, że wszystkie strony konfliktu, nie wyłączając Pana Cezarego Morawskiego, wykażą się wolą współpracy i podejmą decyzje, które będą miały na celu wyłącznie dobro wrocławskiej sceny i polskiego życia teatralnego.

Kochanowski jest z Teatr Polski we Wrocławiu".

W relacji serwisu koduj24.pl czytamy: W piątkowe południe we Wrocławiu kilkaset ludzi kultury i widzów przyszło wesprzeć pracowników Teatru Polskiego w ich walce o unieważnienie konkursu na nowego dyrektora. Decyzja o powołaniu na to stanowisko Cezarego Morawskiego jest dla pracowników teatru kontrowersyjna z trzech powodów. Po pierwsze – uważają, że jest to nominacja polityczna (Morawski był forsowany przez PSL, poparcie wyraził też minister Gliński). Po drugie – postać nowego dyrektora nie budzi ich zaufania ze względu na uznanie go przez sąd winnym niegospodarności w ZASP. Po trzecie – uważają, że Morawskiemu brak odpowiedniego doświadczenia do kierowania teatrem. Ten ostatni zarzut jest o tyle ważny, że Teatr Polski we Wrocławiu uchodzi obecnie za jedną z najważniejszych scen w kraju. Przeczytaj całość >>>

W dniu 23.08.2016 oświadczenie w tej sprawie wydał KOD:

"Nasze stanowisko ws. ostatnich wydarzeń dotyczących Teatru Polskiego we Wrocławiu:

Politycy obecnej i poprzedniej ekipy, co znamienne, wspólnie, niszczą najważniejszą dziś scenę teatralną kraju - Teatr Polski we Wrocławiu. Nowa Scena Narodowa - od pewnego czasu właśnie tak mówi się i pisze o tym teatrze. Teatr wysokoartystyczny, a jednocześnie prospołeczny, zaangażowany, zawsze z pełną widownią, z ważnym przekazem dotykającym palących kwestii społecznych. Teatr doceniany w Europie i w świecie. Dziś rękami polityków jego dorobek został zakwestionowany.

Po raz kolejny okazało się, że ludzie od początku nastawieni na kłamstwo wygrywają. Powiedziałem, że nie jestem w stanie podpisać się pod protokołem. Wycofuję się też z prób do „Procesu”. To decyzja bolesna dla mnie i dla aktorów. Nie możemy pozwalać konsumować takich decyzji - powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej jeden z najwybitniejszych europejskich reżyserów Krystian Lupa, który był w komisji konkursowej wyłaniającej nowego dyrektora teatru. Z wypowiedzi Lupy wynika, że konkurs był ustawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski, które to instytucje sprzyjały Cezaremu Morawskiemu mimo niespełnienia wszystkich wymogów formalnych i ciążącego na nim wyroku. Niezawisły sąd uznał Cezarego Morawskiego, byłego skarbnika ZASP, za winnego narażenia organizacji na ponad 9,2 mln zł strat.

Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu ogłosił strajk okupacyjny. W piątek o godz. 12.00 spod budynku teatru wyruszy pochód protestacyjny pod wrocławski Urząd Marszałkowski. Swojego oburzenia nie kryje środowisko artystyczne kraju. Do teatru spływają liczne wyrazy wsparcia z całej Polski.

Teatr Polski we Wrocławiu jest perłą błyszczącą w koronie kultury polskiej, diamentem pierwszej próby, który należy chronić przed zakusami jego degradacji przez niekompetentnych polityków. Wyrażamy stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec zaistniałej sytuacji, w której politycy wszystkich opcji, wspólnie i ponad podziałami, przyczyniają się swoimi decyzjami do niszczenia tego, co jest niezwykle cenne i powszechnie szanowane przez społeczeństwo polskie - narodowej kultury".

***

Zapis video z pierwszej części manifestacji >>>

Fotorelacja GW Wrocław >>>

Bliższe informacje na FP Teatru Polskiego we Wrocławiu >>>

Przegląd mediów w tej sprawie >>>

Fotorelacja KOD Opolskie z udziału w manifestacji wspierającej artystów:

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony