Zapraszamy do udziału w cyklicznych spotkaniach działaczy KOD Opolskie. Spotykamy się w każdą środę w godz. 18.00 - 20.00 w Studio 13 przy ul. Szpitalnej 13 w Opolu. Zapraszamy do wspólnej dyskusji.